Vielä ehdit – EU-vaaliviestinnän apurahahaun määräaika on 28.9.2023

Euroopan parlamentti myöntää rahoitusta parhaille hankkeille, joilla kannustetaan osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin 2024 ja lisätään tietoisuutta parlamentin roolista eurooppalaisessa demokratiassa.

EU-vaaliviestinnän apurahahaku

Mistä on kyse?

  • Toisen hakukierroksen määräaika on 28.9.2023.
  • Ehdotuksia voivat jättää voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja oikeushenkilöt.
  • Enintään 60 000 euron apurahoilla rahoitetaan hankkeita, jotka tähtäävät äänestysaktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseen.

Valittavien hankkeiden tulee edistää osallistuvaa demokratiaa, tuoda yksilöitä ja järjestöjä yhteen yhdessä.eu-yhteisön kautta ja kannustaa kansalaisia äänestämään vuoden 2024 EU-vaaleissa.
Hankkeet tulee toteuttaa 30.6.2024 mennessä.

Lisätietoa ja hakuohjeet