Parlamentin viikko 9/2024: Täysistunto Strasbourgissa

Mepit kokoontuvat Strasbourgissa tällä viikolla täysistuntoon. Parlamentti äänestää 26.–29.2. istunnossa luonnon ennallistamistavoitteista ja ympäristörikosten määritelmistä sekä uudesta laista, jolla puututaan esimerkiksi toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia vastaan nostettaviin aiheettomiin kanteisiin. Lisäksi täysistunnon käsittelyssä ovat uudet ajokorttisäännöt, digitaalinen identiteetti, Gazan tilanne ja vapaakauppasopimus Chilen kanssa. Julija Navalnaja puhuu keskiviikkona parlamentille.

image-from-the-document-manager

Parlamentissa vireillä

 • Julija Navalnajan puhe parlamentille. Kunnianosoituksena epäselvissä olosuhteissa kuolleen ja Saharov-palkinnon saaneen Aleksei Navalnyin elämäntyölle täysistunto kuulee hänen vaimonsa Julija Navalnajan puheen keskiviikkona klo 12.30 Suomen aikaa, minkä jälkeen kuullaan puheenvuorot parlamentin poliittisilta ryhmiltä. Iltapäivällä mepit keskustelevat aiheesta myös komission ja neuvoston edustajien kanssa. Heidän odotetaan tuomitsevan Venäjän nykyhallinnon ja presidentti Putinin toimet sekä puhuvan opposition ja ihmisoikeusaktivistien tilanteesta Venäjällä. Päätöslauselmasta äänestetään torstaina. Lisätietoa Parlamentin puheenjohtajakokouksen kannanotto Navalnyin kuolemasta täällä (engl).
 • Luonnon ennallistamisasetus. Mepit äänestävät tiistaina luonnon ennallistamisasetuksesta, josta on jo päästy EU:n neuvoston kanssa alustavaan sopuun. Lain mukaan jäsenmaiden on ennallistettava laissa määritellyistä huonokuntoisista elinympäristöistä 30 % hyvään kuntoon vuoteen 2030 mennessä, 60 % vuoteen 2040 ja 90 % vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi asetus luo tavoitteita luonnon monimuotoisuuden indikaattoreille maataloudessa. Tekstiin sisältyy tiettyjä poikkeuksia jäsenmaille sekä hätäjarru, jonka avulla maatalouden ekosysteemejä koskevat tavoitteet voidaan tilapäisesti keskeyttää poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yli 80 prosenttia Euroopan luontotyypeistä on tällä hetkellä heikkokuntoisia. Lisätietoa
 • Ympäristörikokset. Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina uusista säännöistä, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä rikosoikeudellisin keinoin. Ympäristödirektiivistä päästiin sopuun jäsenmaiden kanssa marraskuussa. Lailla päivitetään ympäristörikosten listaa, myös niin sanotun ympäristötuhorikoksen eli koko ekosysteemiä koskevan rikoksen osalta. Yksittäiset rikoksentekijät – myös yrityksen edustajat – voidaan uusien rikosluokkien nojalla tuomita enintään 5-10 vuoden vankeusrangaistukseen rikoksen vakavuudesta riippuen. Heidän on myös korjattava aiheutetut ympäristötuhot sekä maksettava korvauksia ja sakkoja. Ympäristörikollisuus on maailman neljänneksi suurin rikostyyppi, ja se on yksi järjestäytyneen rikollisuuden tärkeimmistä tulonlähteistä huume-, ase- ja ihmiskaupan ohella. Lisätietoa 
 • Toimittajien suojelu aiheettomilta kanteilta. Tiistain äänestyksessä on mukana myös laki, jolla pyritään suojelemaan yleisen edun hyväksi työskenteleviä ihmisiä kuten toimittajia, aktivisteja ja tutkijoita. Strategisten häirintätarkoituksessa nostettujen kanteiden (ns. SLAPP-kanteet) määrä EU:ssa on kasvussa. Uuden lain nojalla perusteettomat kanteet voitaisiin hylätä jo varhaisessa vaiheessa ja aiheettomista kanteista voitaisiin määrätä vahingonkorvauksia. Lisätietoja
 • EU:n monivuotinen budjetti. Parlamentti keskustelee ja äänestää tiistaina EU:n monivuotisen (2021–2027) budjetin eli rahoituskehyksen muutoksista, joista päästiin äskettäin sopuun EU:n jäsenmaiden kanssa. Muutoksissa on kyse EU:n muun muassa pitkän aikavälin tuesta Ukrainalle ja Euroopan strategisten teknologioiden alustasta (STEP). Muutokset hyväksyttiin valiokunnissa viime viikolla. Lisää
 • Uudet ajokorttisäännöt. Mepit ehdottavat uutta ajokorttidirektiiviä liikenneturvallisuuden ja digitalisaation edistämiseksi. Ehdotuksen mukaan autojen, moottoripyörien ja traktoreiden ajokortit olisivat jatkossa voimassa 15 vuotta ja bussien sekä kuorma-autojen ajokortit viisi vuotta. Lisäksi parlamentti ehdottaa pakollisia terveystarkastuksia ajokortin myöntämiseen ja uusimiseen sekä mobiililaitteessa saatavilla olevaa digitaalista ajokorttia. Lisätiedot
 • Digitaalinen lompakko. Maanantaina keskustellaan ja tiistaina äänestetään eurooppalaisesta digitaalisesta identiteettilompakosta, joka mahdollistaisi sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoitukset EU:ssa ilman välikäsiä. Sen käyttö olisi vapaaehtoista, ja mepit ovat neuvotteluissa varmistaneet, että perusoikeudet turvataan eikä ketään syrjitä. Käyttäjillä olisi hallintapaneelin kautta täysi kontrolli datastaan ja oikeus käyttäjänimeen on kirjattu lakiin. Lisää
 • Gaza. Mepit keskustelevat kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöksestä, jonka mukaan Israelin tulee estää palestiinalaisten kansanmurha Gazassa sekä väitteistä, joiden mukaan YK:n henkilöstöä olisi osallistunut 7.10. tehtyihin terrori-iskuihin. Keskustelut käydään tiistaina. Tiedot 
 • Vapaakauppasopimus Chilen kanssa. Torstaina äänestetään puitesopimuksesta laajemmalle poliittiselle ja taloudelliselle yhteistyölle Chilen kanssa. EU:n kauppasopimukseen on ensimmäistä kertaa sisällytetty erillinen naisten oikeuksia koskeva luku. Sopimus parantaa EU:n yritysten pääsyä Chilen energia- ja raaka-ainemarkkinoille. Tällä hetkellä Chilen osuus esimerkiksi litiumin tuonnista EU:hun on noin 80 prosenttia. Katsaus
 • Muita aiheita. Täysistunnossa käsitellään myös ase- ja ammusavun lisätoimituksia Ukrainaan, poliittista mainontaa, alustatalousdirektiiviä, unionin laajentumista ja energiamarkkinoita.
 • Istuntokatsaus ja täysistuntoviikon koko esityslista. Katso täysistuntoa suorana lähetyksenä
 • Puhemiehen viikko. Puhemies Roberta Metsolan on määrä allekirjoittaa yhteisymmärrysmuistio EU-vaaleista Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan investointipankin puhemiesten kanssa. Hän tapaa myös Julija Navalnajan ja matkustaa Madridiin Espanjaan viralliselle vierailulle. Puhemiehen kotisivut
image-from-the-document-manager-1

Mepit keskustelivat viime viikolla Vapaa Venäjä -säätiön edustajien Jevgenia Kara-Murzan ja Vladimir Milovin kanssa Navalnyin kohtalosta ja nykyisen hallinnon laittomuudesta.

Viimeksi parlamentissa

 • Ilmanlaatu. Parlamentin ja EU:n neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan poliittiseen sopuun uusista säännöistä ilmansaasteiden poistamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Säännöissä määritellään uusiksi pienhiukkasten ja vety- sekä rikkidioksidien raja- ja tavoitearvoja vuodelle 2030. Lisäksi kaupunkeihin perustetaan uusia ilmanlaadun seurantapisteitä ja ilmanlaatuindekseistä tehdään keskenään vertailtavia, selkeitä ja julkisesti saatavilla olevia. Kansalaisilla tulisi myös olla mahdollisuus korvauksiin direktiivin rikkomisesta aiheutuvista terveyshaitoista. Kun parlamentti ja neuvosto vielä hyväksyvät uudet säännöt tahoillaan, on jäsenmailla kaksi vuotta aikaa panna ne täytäntöön. Tiedote (engl.)
 • Navalnyi / Venäjä. Ulkoasiainvaliokunta (AFET) ja ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) sekä suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta keskustelivat Aleksei Navalnyin kuolemasta ja Venäjän tilanteesta maanpaossa olevien oppositiopoliitikoiden kanssa maaliskuun presidentinvaalien edellä. Vapaa Venäjä -säätiön Jevgenia Kara-Murza ja Vladimir Milov peräänkuuluttivat Ukrainan sodan lopputuloksen merkitystä Venäjän demokraattisen kehityksen kannalta. Navalnyin korruption vastaisen säätiön kansliapäällikkö Leonid Volkov totesi, että heidän organisaationsa on julkaissut kattavan nimilistan sanktioita ansaitsevista henkilöistä jo keväällä 2022, mutta asiassa ei ole kansainvälisellä tasolla edistytty tarpeeksi. Koko keskustelu on katsottavissa Youtubessa.
 • EU:n tullijärjestelmän uudistaminen. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) vahvisti kantansa EU:n tullijärjestelmän suurimpaan uudistamiseen sitten vuoden 1968. Siinä otetaan huomioon erityisesti EU:n ulkopuolisten maiden verkkokauppojen kasvu. Tällä hetkellä tulliviranomaiset ovat paineen alla ja yli puolet verkkokauppalähetyksistä ovat tarkoituksellisesti alihinnoiteltuja eivätkä täytä EU:n turvallisuusstandardeja. Uusi järjestelmä loisi kannustimia luotetuille ja sääntöjä noudattaville yrityksille sekä keskittyisi suitsimaan suuremman riskin toimijoita. Luotetuille kauppiaille luotaisiin esimerkiksi oma nopeutetun käsittelyn järjestelmä. Suunnitelmana on myös perustaa uusi keskitetty datakeskus, joka korvaisi nykyiset 111 erillistä kansallista tulleihin liittyvää verkkojärjestelmää. Seuraavaksi mietintöluonnos etenee parlamentin täysistunnon käsittelyyn. Uusi parlamentti jatkaa asian käsittelyä EU-vaalien jälkeen. Tiedote (engl.)
 • Monivuotinen rahoituskehys. Mepit valiokunnissa hyväksyivät muutokset EU:n monivuotiseen (2021–2027) budjettiin. Tarkastettuun rahoituskehykseen sisältyvät muun muassa Ukrainan 50 miljardin euron tukiväline ja Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen perustaminen (STEP). Päivitetty rahoituskehys myös vahvistaisi EU:n kykyä vastata ulkoisiin haasteisiin ja muuttoliikkeeseen sekä parantaisi unionin kriisivalmiutta. Parlamentti äänestää asiasta täysistunnossa 27. helmikuuta. Tiedote (engl.)
 • Uuden rahanpesun vastaisen viraston toimipaikka. Parlamentti ja EU:n neuvosto äänestivät ensimmäistä kertaa yhdessä EU-viraston toimipaikasta. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen viraston (AMLA) tulevan kotikaupungin äänestyksessä parlamentilla ja neuvostolla oli molemmilla käytössään 27 ääntä. Ehdokaskaupungeista Rooma, Wien, Vilna, Riika, Frankfurt, Dublin, Madrid, Pariisi ja Bryssel äänten enemmistön sai heti ensimmäisellä kierroksella Frankfurt.
 • AKT-maiden ja EU:n uusi kumppanuus. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ja EU-maiden yhteinen parlamentaarinen edustajakokous kokoontui Angolassa ensimmäistä kertaa uuden Samoa-sopimuksen jälkeen. AKT:n ja EU:n kumppanuussuhde kuuluu unionin historian vanhimpiin. Marraskuussa allekirjoitettu uusi kumppanuussopimus elävöittää 79 AKT-maan ja EU:n suhteet. Sen parlamentaarinen ulottuvuus kokoaa yhteen kumppanimaiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäseniä. Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen piti edustajakokoukselle puheen. Lisätietoa (engl.)

Voit tilata viikkokirjeen täysversion sähköpostiisi osoitteesta ephelsinki@europarl.europa.eu

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.