Parlamentin viikko 14/2024 Valiokuntien kokouksia

Tällä viikolla mepit kokoustavat valiokunnissa Brysselissä. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) järjestää keskiviikkona näkemystenvaihdon digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanosta. Työjärjestys- ja toimielinasioihin keskittyvä valiokunta (AFCO) äänestää keskiviikkona mietintöluonnoksesta, jolla pyritään uudistamaan parlamentin sisäisiä sääntöjä työn parantamiseksi. Lisäksi poliittiset ryhmät valmistautuvat 10-11. huhtikuuta Brysselissä pidettävään täysistuntoon.

image-from-the-document-manager-4

Parlamentissa vireillä

Digimarkkinasäädös. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) järjestää keskiviikkona näkemystenvaihdon digitaalisista markkinoista annetun lain täytäntöönpanosta komission varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin, riippumattomien asiantuntijoiden ja alan edustajien kanssa. Keskustelun aiheena on vaatimustenmukaisuuden ensimmäinen arviointi, joka koskee lähinnä itseohjautuvuutta ja sovelluksia. Maaliskuun 7. päivästä 2024 alkaen Euroopan komission nimeämien portinvartioiden, joita ovat Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft ja ByteDance, on noudatettava digimarkkinasäädöksen velvoitteita. Lainsäädäntö asettaa uusia velvoitteita hakukoneille, verkkomarkkinapaikoille, sovelluskaupoille, verkkomainonnalle ja viestinvälitykselle. Lisäksi se antaa uusia oikeuksia  EU:n yrityksille ja loppukäyttäjille. Kokouksen asiakirjat

Häirinnän vastaiset säännöt. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO) äänestää keskiviikkona mietintöluonnoksesta, jolla pyritään uudistamaan parlamentin sisäisiä sääntöjä työn parantamiseksi. Uudistuksessa esitetään koulutusta konfliktien ja työpaikkahäirinnän ehkäisemiseksi, sekä hyvän hallinnon varmistamiseksi. Asiakirjat

Täysistuntovalmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 10.-11. huhtikuuta Brysselissä pidettävään täysistuntoon, jossa Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät viimeisen kerran EU:n uudesta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan oikeudellisesta kehyksestä sekä energia- ja sähkömarkkinoiden uudistuksesta. Mepit äänestävät myös niin sanotuista aamiaisdirektiiveistä, joiden tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia ja terveellisempiä päätöksiä hunajan, hedelmämehun, hillon ja marmeladin kaltaisista tuotteista. Lisäksi äänestetään hiilidioksidipäästöjen EU-sertifioinnista, jolla autetaan EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, sekä laajennuksista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan verkkomateriaalin havaitsemiseksi. Parlamentti keskustelee myös EU:n lääkelainsäädännön uudistamisesta ja uudesta maaperän seurantaa koskevasta laista. Lisäksi mepit äänestävät päätöslauselmasta sisällyttää oikeus aborttiin EU:n perusoikeuskirjaan ja keskustelevat oikeusvaltion tilanteesta Slovakiassa ja Unkarissa.  

Puhemiehen viikko. Puhemies vierailee tiistaina Kyproksella. Vierailun aikana hän tapaa nuoria, sekä Kyproksen edustajahuoneen puhemiehen Annita Demetrioun.

image-from-the-document-manager

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) keskustelee keskiviikkona digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanosta.

Viimeksi parlamentissa

EU:n ja Kosovon suhteet. Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta (D-SEE) vieraili Kosovossa 26.–27.3. Meppivaltuuskunta osallistui EU:n ja Kosovon parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 11. kokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi Kosovon etenemistä EU:n integraatioon liittyen sekä muun muassa oikeusvaltion periaatteiden, talouden ja perusoikeuksien tilaa. Valtuuskunta keskusteli lisäksi EU:n avustamasta Pristina-Belgrad -vuoropuhelusta sekä Kosovon naapurisuhteista. Asiakirjat

Vaalitarkkailu Senegalissa. Parlamentin meppivaltuuskunta tarkkaili Senegalissa järjestettäviä presidentinvaaleja 21.–23.3. Vaalit oli tarkoitus järjestää alunperin 25. helmikuuta, mutta niitä siirrettiin viime hetkellä eteenpäin. Lue lisää EU:n vaalitarkkailusta

Meppien vierailu Kiovassa. Parlamentin jäseniä useasta eri valiokunnasta vieraili Kiovassa Ukrainassa 25.–26. maaliskuuta. Vierailun aikana mepit keskustelivat Ukrainan hallituksen korkean tason edustajien, Ukrainan Verhovna Radan puheenjohtajan ja johdon, sekä kansalaisyhteiskunnan ryhmien kanssa tarpeesta lisätä EU:n tukea Ukrainalle. Tiedote
 

image-from-the-document-manager-1

Parlamentin valtuuskunta vieraili Pristinassa keskustelemassa EU:n ja Kosovon suhteista.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

19.4. Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa: Mitä uusi EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus merkitsee jäsenmaille?
Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava EU:n neuvosto pääsivät 20.12.2023 alustavaan sopuun laajasta muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta (New Pact on Migration and Asylum, kutsumanimenä pakti). Pitkien ja haastavien neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrys maahanmuutto- ja turvapaikkakäytännöistä sekä yhteisvastuusta ja taakanjaosta EU-maiden kesken oli merkittävä poliittinen saavutus. Parlamentin on määrä äänestää paktin sisällöstä vielä kautensa viimeisessä täysistunnossa huhtikuun lopulla. Sekä neuvosto että parlamentti ovat sitoutuneet paketin hyväksymiseen ennen kesäkuun EU-vaaleja. Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto (EPLO) järjestävät aiheesta keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa (Malminkatu 16) 19.4. klo 10-11.30. 

Aiheesta alustavat sisäministeriön maahanmuutto-osaston erityisasiantuntija Saila Heinikoski ja Åbo Akademin tutkija Jaana Palander. Paktin vaikutuksia ja merkityksiä pohtivat paneelikeskustelussa osastopäällikkö Minna Hulkkonen, sisäministeriön maahanmuutto-osasto, sekä Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma (S&D, sdp). Paneelikeskustelun moderoi toimittaja Rikhard Husu. Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan täällä 

image-from-the-document-manager-2

Toimittajille

Alle 70 päivää vaaleihin – miten seurata kesäkuun EU-vaaleja
Parlamentin vaalisivusto tarjoaa perustietoa vaaleista ja äänestämisestä. Sivustolla voi myös seurata vaalituloksia ja tarkistaa aikaisempien vaalien tietoja. Parlamentin lehdistöpalvelun perehdytys kesäkuun EU-vaaleista on katsottavissa tallenteena ja tarjoaa tietoa muun muassa vaalidatan julkaisemisesta ja vaalilähetyksen seuraamisesta Euroopan parlamentissa Brysselissä.Tiedote (eng.)

Tulevissa EU-vaaleissa noin 373 miljoonalla EU-kansalaisella on äänioikeus. Ensiäänestäjiä on noin 26 miljoonaa. Äänestyksen ikärajat vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Itävallassa, Belgiassa, Saksassa ja Maltalla kaikki yli 16-vuotiaat saavat äänestää. Kreikassa ikäraja on 17 vuotta. Lopuissa EU-maissa ikäraja on Suomen tavoin 18 vuotta. Lisätietoa ikärajoista (eng.)

Euroopan tason poliittisista puolueista viisi on nyt asettanut kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. EPP:n ehdokas on Ursula von der Leyen, PES:n Nicolas Schmit, ALDE:n Marie-Agnes Strack-Zimmerman, vihreiden Bas Eickhout ja Terry Reintke sekä vasemmiston Walter Baier.

Näin EU toimii hyväkseni -sivustolla voi etsiä aiheittain ja alueittain esimerkkejä EU:n päätösten vaikutuksista. Sivuilta löytyy esimerkiksi erilaisia EU-rahoitusta saaneita hankkeita.

EU:n työpaikat

Virkakilpailuja ja muita hakuja
EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa ns. avoimien kilpailujen kautta. Virkakilpailun läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle. EU-uran aikana eri politiikka-aloihin liittyvät monipuoliset tehtävät voivat vaihdella toimielimestä ja pääosastosta toiseen. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO vastaa kilpailujen järjestämisestä. Voit tutustua EPSO:n sivuilla täällä. EU-virkoihin edellytettyihin ominaisuuksiin ja taitoihin, joita virkakilpailuissa testataan. Lisätietoa avoimista kilpailuista EPSO:n sivuilla.

EU nopeuttaa ja yksinkertaistaa virkakilpailuja: EU-toimielinten palvelukseen on mahdollista hakea nyt aiempaa nopeammalla ja yksinkertaisemmalla hakumenettelyllä. EPSO:n uudistettu valintamenettely virkaurille painottaa aiempaa vahvemmin kirjallisia testejä, jotka tehdään etäyhteyksin yhden päivän aikana. Yleisuran virkakilpailuissa testataan jälleen EU-tietoutta monivalintakysymyksin. Uudistetun yleisuran virkamieskilpailun (AD5) haku avautuu aikaisintaan keväällä 2024. Lisätietoa tulevista valintamenettelyistä EPSO:n sivuilla.

Liikennealan hallintovirkamiesten hakukilpailun aikaa jatketaan. Onko sinulla kokemusta liikennealalta? Kiinnostaako kansainvälinen ura ja työskentely monikulttuurisessa ja kansainvälisessä tiimissä? Jos vastasit myöntävästi, ehdit vielä hakea liikennealan hallintovirkamiesten virkakilpailuun. Kilpailun läpäisseet ja palvelukseen otetut AD7-tason (lähtöpalkka n. 6800€) virkahenkilöt työskentelevät lähinnä Euroopan komissiossa ja pääasiassa sen liikenteen ja liikkumisen pääosastossa (DG MOVE). Hakuaikaa on jatkettu 9.4.2024 asti. Lisätietoja EPSO:n ilmoitussivulla

Ydinturvallisuustarkastajien ja energia-alan virkamiesten hakukilpailu auki. Haussa on asiantuntijoita, joilla on alan tutkinto ja/tai useamman vuoden verran työkokemusta alalta. Kilpailun läpäisseitä hakijoita otetaan palvelukseen ydinturvallisuustarkastajiksi tai ydinenergia-alan virkamiehiksi. Palvelukseen otetut virkamiehet (palkkaluokka AD7, alkaen n. 6800€) työskentelevät lähinnä Euroopan komissiossa Luxemburgissa. Uudelleen avatun virkakilpailun kokeet voi nyt tehdä millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Hakuaika päättyy 23.4. Lue lisää

EPSO järjestää hakuja myös sopimussuhteisiin ja määräaikaisiin EU-tehtäviin. EPSO:n avoimien työpaikkojen hakutietokannasta voi hakea tehtäviä aihealueen, sopimustyypin, palkkaluokan ja toimipaikan perusteella. Sopimussuhteisiin tehtäviin haetaan tällä hetkellä muun muassa rahoituksen, viestinnän, hankkeiden ja ohjelmien hallinnoinnin osaajia, korjauslukijoita, sihteereitä/virkailijoita sekä lastenhoito- ja kasvatushenkilöstöä. Näille toistaiseksi käynnissä oleville hauille ei yleensä ole määräaikaa.

TVT-osaajien tietokannan perustaminen: haku auki! Huomio tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat! Euroopan parlamentin pääsihteeristö perustaa tietokannan TVT-alan osaajista. Tietokannan kautta voidaan palkata TVT-turvallisuusvastaavia ja TVT-asiantuntijoita parlamentissa aukeaviin tehtäviin. Työt sijoittuisivat pääasiassa innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoon (DG ITEC). Haku edellyttää EU:n kansalaisuutta, kahden EU:n virallisen kielen osaamista, yliopisto- tai vastaavan tasoista tutkintoa sekä alan työkokemusta. Haku päättyy 22.4.2024. Lue lisää ja hae!

image-from-the-document-manager-3

Muuta ajankohtaista

Keskustelu Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan turvallisuudesta.
Parlamentin Suomen-toimisto ja European Movement järjestivät yhdessä keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa 22.3. Tapahtuma koostui kahdesta paneelikeskustelusta, joista ensimmäisessä  meppi Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd.), European Movement Internationalin rahastonhoitaja Aku Aarva, Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston Jonas Cederlöf sekä ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela keskustelivat eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuudesta. Tapahtuman toisessa paneelikeskustelussa Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala (Greens/EFA, vihr.), meppi Nils Torvalds (Renew, rkp.), Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaisedustaja Ninni Norra keskustelivat siitä, millaisia institutionaalisia muutoksia EU:ssa tarvitaan tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi. Voit lukea lisää tapahtumasta verkkosivuiltamme ja katsoa tallenteen tilaisuudesta parlamentin Suomen-toimiston Youtube-kanavalta.

Komission käännöskilpailu Juvenes Translatores kannustaa nuoria kieltenopiskeluun
Kokkolalainen Adele Kujansivu on yksi Juvenes Translatores -käännöskilpailun voittaneista nuorista eurooppalaisista. Kujansivu vei voiton tekoälyä käsittelevällä käännöstekstillään, jonka hän käänsi englannista ruotsiin. Lukion toisella luokalla opiskeleva Kujansivu kertoo, että kilpailun myötä hänellä heräsi kiinnostus opiskella lisää kieliä. Kotikieliensä ruotsin ja suomen lisäksi Kujansivu on opiskellut englantia peruskoulun kolmannelta luokalta lähtien ja saksaa yläasteelta. Nyt hän opiskelee jälkimmäistä itsenäisesti Duolingo-kielisovelluksen avulla. ”On hyvä osata montaa kieltä, sillä silloin voi saada kontaktin ihmisiin ihan eri tavalla ja se avaa myös työ- ja opiskelumahdollisuuksia”, Kujansivu perustelee. Lisää 

 

Voit tilata viikkokirjeen täysversion sähköpostiisi osoitteesta ephelsinki@europarl.europa.eu

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.