Parlamentin viikko 16/2024: Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia

Tällä viikolla parlamentin valiokunnat kokoontuvat vaalikauden viimeisiin kokouksiin Brysselissä. Ulkoasioiden valiokunta järjestää tiistaina yhdessä European University Instituten (EIU) kanssa konferenssin unionin laajentumisnäkymistä. Torstaina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta keskustelee vaalikauden tasa-arvosaavutuksista. EU-maiden päämiehet ja -naiset kokoontuvat Brysselissä 17.–18. huhtikuuta ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Poliittiset ryhmät valmistautuvat vaalikauden viimeiseen täysistuntoon, joka pidetään 22.–25.4. Strasbourgissa. Parlamentti julkistaa tiistaina 16.4. LUX-elokuvapalkinnon voittajan ja keskiviikkoaamuna 17.4. viimeisimmän Eurobarometri-kyselytutkimuksen tulokset.

EU kansikuva

Parlamentissa vireillä

 • Eurobarometrin tulosten julkaisu. Parlamentti julkaisee kevään 2024 Eurobarometri-mielipidekyselyn tulokset ennen 6.–9.6. pidettäviä EU-vaaleja. Kyselytutkimus käsittelee muun muassa EU-kansalaisten kiinnostusta ja tietoisuutta vaaleista sekä todennäköisyyttä äänestää. Tutkimuksessa selvitetään myös kansalaisten mielikuvaa EU:sta ja Euroopan parlamentista, kansalaisten painopisteitä vaaleissa, sekä keskeisiä arvoja, joita EU:n halutaan puolustavan. Tulokset julkaistaan 17.4. keskiviikkoaamuna klo 8.00 Helsingin aikaa. Aikaisempien Eurobarometrien tulokset löydät täältä.
 • LUX-yleisöpalkinnon julkaisu. LUX-palkintoseremoniassa tiistaina 16.4. Brysselissä julkistetaan eurooppalaisten katsojien sekä Euroopan parlamentin jäsenten äänestämä elokuvapalkinnon voittaja. Tilaisuuden avaa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola. Euroopan parlamentti ja European Film Academy myöntävät LUX-yleisöpalkinnon vuosittain yhteistyössä Euroopan komission ja eurooppalaisen elokuvateatterien verkoston Europa Cinemas kanssa. LUX-elokuvapalkinto tukee taiteellisesti ansiokkaiden eurooppalaisten elokuvien levitystä, jotka heijastavat kulttuurista monimuotoisuutta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tutustu ehdokaselokuviin.
 • EU-huippukokous / kilpailukyky. EU-maiden päämiehet ja -naiset kokoontuvat Brysselissä 17.–18. huhtikuuta ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Huippukokouksen on määrä käsitellä uutta eurooppalaista kilpailukykysopimusta sekä suhteita Turkkiin. Euroopan parlamentin puhemies Metsola puhuu neuvostolle ja pitää puheensa jälkeen lehdistötilaisuuden. Agenda
 • Konferenssi EU:n laajentumisesta. Tiistaina ulkoasioiden valiokunta (AFET) järjestää  yhdessä Firenzen EU-instituutin (EIU) kanssa korkean tason konferenssin EU:n laajentumisesta ja syventymisestä. Konferenssissa keskustellaan seuraavan vaalikauden mahdollisen laajentumisen odotuksista ja uudistuksista EU:n instituutioille ja eduista EU-kansalaisille. Lisätietoja. (eng.)
 • Ukrainan liittymisprosessi EU:hun. Torstaina valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa valiokunnassa kokoontuu keskustelemaan Ukrainan liittymisprosessista yhdessä Ukrainan kansanedustajien kanssa. Katso suorana.
 • Valiokuntien kokouksia. Parlamentin valiokunnat kokoontuvat viimeisen kerran kuluvan vaalikauden aikana. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI) keskustelee maanantaina komission kanssa muun muassa maatalousmarkkinoiden ja luomumaatalouden tilanteesta maanantaina. Torstaina naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) keskustelee tasa-arvokomissaari Helena Dallin kanssa vaalikauden saavutuksista koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia. Kaikkien valiokuntien agendat
 • Täysistuntovalmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 22.–25. huhtikuuta pidettävään vaalikauden viimeiseen täysistuntoon. Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät Strasbourgissa viimeisen kerran naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä sekä ihmiskaupan torjunnasta ja uhrien suojelusta koskevista säännöistä. Mepit äänestävät myös eurooppalaisen vammaiskortin perustamisesta, säännöistä helpottaa kuluttajien oikeutta korjauttaa ja uudelleenkäyttää tavaroita sekä rahanpesun torjunnasta. Lisäksi täysistunnossa äänestetään uusista “ekosuunnittelun” säännöistä, joiden on tarkoitus kehittää eurooppalaisten tuotteiden kiertokulkua, energiatehokkuutta sekä muita ympäristöä koskevia kestävyysnäkökulmia. Parlamentin jäsenet äänestävät lopullisesti myös pakkausjätteitä koskevista säännöistä, alustatyötä tekevien työoloista sekä yritysten toimitusketjujen vastuullista koskevista due diligence-säännöistä.
 • Puhemiehen viikko. Puhemies Roberta Metsola vierailee tällä viikolla Maltalla, jossa hän tutustuu EU-rahoitteisiin hankkeisiin ja tapaa maan presidentin. Tiistaina ja keskiviikkona puhemies osallistuu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria käsittelevään konferenssiin. Perjantaina puhemies vierailee Lissabonissa ja tapaa muun muassa Portugalin presidentin ja pääministerin. Puhemiehen sivut (eng.)
   
Eurobarometri

Keskiviikkoaamuna julkaistaan kevään 2024 Eurobarometri-mielipidekyselyn tulokset. Kyselytutkimuksella selvitettiin muun muassa EU-kansalaisten kiinnostusta tulevia EU-vaaleja kohtaan, mielikuvia EU:sta, sekä prioriteetteja vaalikeskusteluihin.

Viimeksi parlamentissa

 • EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasäännöt. Mepit hyväksyivät keskiviikkona laajan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasääntöjen uudistuksen. Uudistuksen kymmenellä säädöksellä pyritään varmistamaan, että vastuu maahantulijoista jakautuu tasaisemmin jäsenmaiden kesken, turvapaikkahakemuksien käsittely tehostuu, kriisitilanteisiin vastataan tehokkaammin ja perusoikeuksia kunnioitetaan. Parlamentti ja EU-maiden neuvosto pääsivät uudistuksesta alustavaan sopuun joulukuussa. Lakipaketin voimaantulo edellyttää vielä neuvoston virallista hyväksyntää. Tiedote.
 • Sähkömarkkinoiden uudistus. Torstaina mepit hyväksyivät EU:n sähkömarkkinoiden uudistuksen, jolla suojellaan kuluttajia äkillisiltä hintapiikeiltä, parannetaan energiajärjestelmän häiriönsietokykyä sekä vähennetään päästöjä. Tiedote.
 • Kaasumarkkinoiden uudistus. Mepit hyväksyivät torstaina kaasu-ja vetymarkkinoita koskevat uudet säännöt, joilla helpotetaan vedyn kaltaisten uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen ottamista EU:n kaasumarkkinoille. Uudistuksilla helpotetaan energia-alan irtautumista hiilestä, vahvistetaan EU:n energiavarmuutta sekä jäsenvaltioiden kykyä rajoittaa Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuotua kaasua. Tiedote.
 • “Aamiaisdirektiivit”. Mepit hyväksyivät keskiviikkona muutokset niin sanottuihin aamiaisdirektiiveihin, joiden tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia ja terveellisempiä päätöksiä hunajan, hedelmämehun, hillon ja marmeladien kaltaisista tuotteista. Tiedote. (eng.)
 • Yhdyskuntajätevesien käsittely. Keskiviikkona mepit hyväksyivät uudet säännöt yhdyskuntajätevesien keräämiselle, käsittelylle ja vesistöihin johtamiselle, jotta ympäristöä ja ihmisten terveyttä voidaan suojella tehokkaammin. Mietinnön esittelijänä toimi Nils Torvalds (Renew, r.). Tiedote. (eng.)
 • Tasa-arvoelimet. Keskiviikkona parlamentin jäsenet hyväksyivät uusia kansallisia tasa-arvoelimiä koskevia normeja, joiden tarkoituksena on edistää naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Mietinnön toisena esittelijänä toimi Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.) Tiedote (eng.)
 • Hiilenpoistot. Mepit hyväksyivät keskiviikkona lain, jolla luodaan uusi hiilenpoiston EU-sertifiointi. Lain tarkoituksena on lisätä hiilenpoistojen käyttöä ja siten tehostaa hiilineutraalisuuden saavuttamista EU:ssa vuoteen 2050 mennessä sekä kehittää EU:n kykyä havainnoida ja estää yritysten viherpesua. Tiedote (eng.)
 • Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa. Keskiviikkona parlamentti hyväksyi lain, jolla varmistetaan, että internetin alustat voivat jatkaa toimenpiteitä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin havaitsemiseksi verkossa huhtikuuhun 2026 saakka. Tiedote (eng.)
 • Metaanipäästöt. Keskiviikkona mepit hyväksyivät uudet säännöt, joilla vähennetään metaanipäästöjä energiasektorilla EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Tiedote (eng.).
 • EU:n lääkelainsäädäntö. Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa EU:n lääkelainsäädännön uudistamiseen, jolla pyritään parantamaan lääkkeiden toimitusvarmuutta, saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä edistämään lääkeinnovaatioita. Henna Virkkunen (EPP, kok.) laati teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) lausunnon lainsäädäntöuudistuksista.  Tiedote.
 • Rekkojen ja bussien päästövähennykset. Keskiviikkona mepit hyväksyivät uudet hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet raskaille hyötyajoneuvoille, kuten kuorma-autoille, linja-autoille ja perävaunuille. Uusien päästötavoitteiden mukaan esimerkiksi uusien kaupunkibussien on vähennettävä päästöjään 90 % vuoteen 2030 mennessä ja niistä on tultava päästöttömiä vuoteen 2035 mennessä. Miapetra Kumpula-Natri (S&D, sd.) laati teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) lausunnon laista. Tiedote (eng.)
 • Vastuuvapaus. Torstaina mepit myönsivät vastuuvapauden Euroopan komissiolle, kaikille EU:n erillisvirastoille sekä kehitysrahastoille. Vuosittaisella äänestyksellä vastuuvapaudesta varmistetaan EU-instituutioiden ja -virastojen vastuunalainen varainkäyttö. Petri Sarvamaa (EPP, kok.) toimi esittelijänä EU:n eri virastojen vastuuvapauksia koskevissa mietinnöissä. Tiedote (eng.)
 • Belgian kuningas Philippen puhe parlamentille. Keskiviikkona Belgian kuningas Philippe piti parlamentille puheen, jossa hän korosti EU:n roolia yhteisenä toimijana teknologian innovaatioiden ja ilmastonmuutoksen torjunnan saralla sekä painotti demokratian puolustamisen tärkeyttä autokraattisten trendien noustessa. Belgia toimii kesäkuun loppuun EU:n neuvoston puheenjohtajana Tiedote (eng.)
 • Muita aiheita. Täysistunnon asialistalla oli myös muun muassa maaperän saasteiden seuranta, Venäjän epädemokraattiset presidentinvaalit, Unkarin ja Slovakian oikeusvaltiotilanne, meriturvallisuuden parantaminen ja aborttioikeuden kirjaaminen EU:n perusoikeuksien kirjaan. Lue lisää.
 • Puhemiehen viikko. Parlamentin puhemies Roberta Metsola tapasi keskiviikkoaamuna tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja osallistui parlamentin Scholl-rakennuksen nimeämisseremoniaan. Metsola tapasi myös Belgian kuningas Philippen ja Slovakian presidentti Zuzana Čaputován. Puhemiehen kotisivut (eng.).
Seminaari Eurooppasalissa 19.4.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

17.4. Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa: Venäjä-pakotteet
Euroopan komission Suomen edustusto järjestää 17.4. kaikille avoimen keskustelutilaisuuden Venäjä-pakotteista. Pakotteiden merkityksistä ja tulevaisuudesta keskustelevat ulkoministeri Elina Valtonen, komission Suomen-edustuston päällikkö Maria Blässar, Centre for Research on Energy and Clean Air-ajatushautomon pääanalyytikko Lauri Myllyvirta, sekä kansanedustajat Pekka Toveri (kok.), Oras Tynkkynen (vihr.) ja Sanna Antikainen (ps.). Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Malminkatu 16) 17.4. klo 14.15–15.15. Lisätietoja.

19.4. Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa: Mitä uusi EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus merkitsee jäsenmaille?
Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava EU:n neuvosto pääsivät 20.12.2023 alustavaan sopuun laajasta muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta (New Pact on Migration and Asylum, kutsumanimenä pakti). Pitkien ja haastavien neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrys maahanmuutto- ja turvapaikkakäytännöistä sekä yhteisvastuusta ja taakanjaosta EU-maiden kesken oli merkittävä poliittinen saavutus. Parlamentti hyväksyi lakipaketin sisällön 10. huhtikuuta täysistunnossaan Brysselissä. Neuvosto on sitoutunut paketin hyväksymiseen ennen kesäkuun EU-vaaleja.

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto (EPLO) järjestävät aiheesta keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa (Malminkatu 16) 19.4. klo 10-11.30. Aiheesta alustavat sisäministeriön maahanmuutto-osaston erityisasiantuntija Saila Heinikoski ja Åbo Akademin tutkija Jaana Palander. Paktin vaikutuksia ja merkityksiä pohtivat paneelikeskustelussa osastopäällikkö Minna Hulkkonen, sisäministeriön maahanmuutto-osasto, sekä Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.) ja Eero Heinäluoma (S&D, sd). Paneelikeskustelun moderoi toimittaja Rikhard Husu. Ilmoittautuminen tapahtumaan.

24.4. Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa: Arktinen EU-vaalitapahtuma
Suomen arktinen seura ja Euroopan komission Suomen-edustusto järjestävät 24.4. arktisen EU-vaalitapahtuman. Tilaisuudessa kuullaan näkemyksiä EU:n arktisesta politiikasta sekä EU-vaaliehdokkaiden näkökulmia EU:n arktisen toimijuuden kehittämiseksi. Paneelikeskusteluun osallistuvat eurovaaliehdokkaat Pekka Toveri (kok.), Katri Kulmuni (kesk.), Atte Harjanne (vihr.), Johanna Ekman (ps.) ja Merja Kyllönen (vas). Tilaisuuden pääpuheenvuoron pitää Suomen arktinen suurlähettiläs Petteri Vuorimäki, ja keskustelun juontaa Suomen arktisen seuran hallituksen jäsen Tero Vauraste. Tapahtuma järjestetään Eurooppasalissa (Malminkatu 16) 24.4. klo 9–10.45. Tapahtumaan pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautuminen tapahtumaan ja lisätietoja.

29.4. Teknologiat ja EU: Näkymiä seuraavalle vaalikaudelle
Euroopan unioni käy vaaleihin kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa teknologia on keskeinen ajuri ja kiistakapula. Teknologian kasvava rooli sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin osalta vaatii tulevina vuosina EU:n panostuksia niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Seminaarissa tarkastellaan EU:n sisäistä ja ulkoista teknologiatoimijuutta. Seuraava Euroopan parlamentti joutuu pohtimaan unionin suuntaa: Mitkä ovat EU:n seuraavat askelmerkit? Miten EU:n strateginen autonomia turvataan suurvaltakilpailun värittämässä maailmassa? Miten sovittaa yhteen riskienhallinta teknologioiden kehitykseen ja tarpeeseen? Miten Suomen teknologiaosaaminen heijastuu unioniin?

Ulkopoliittinen instituutti, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestävät aiheesta etäyhteyksin seurattavan seminaarin 29.4. klo 9.30–11.15. Tapahtuman alustaa VTT:n kansainvälisten asioiden johtaja Janica Ylikarjula. EU:n teknologiatoimijuutta puivat Valtioneuvoston EU-asioiden osaston EU-politiikkayksikön päällikkö Tuuli-Maaria Aalto, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Katja Creutz sekä VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös toimittaja Sakari Sirkkasen juontama paneelikeskustelu EU-vaaliehdokkaiden kanssa. Paneeliin osallistuvat ehdokkaat ilmoitetaan myöhemmin. Seminaarin päätössanat lausuu Euroopan parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Ilmoittaudu seuraamaan livestriimiä viimeistään 24.4. Ilmoittautuminen etätapahtumaan.

Yleisöluentosarja: Alustat, teknologiat ja vaikuttaminen - utopiat ja dystopiat.
Faktabaari ja Aalto-yliopiston informaatiovaikuttamisen kurssi järjestävät keväällä 2024 yhdessä yleisöluentosarjan otsikolla ”Alustat, teknologiat ja vaikuttaminen – utopiat ja dystopiat”. Yhdeksänosainen luentosarja loppuu 21.5. Luennot julkaistaan tallenteina Faktabaarin verkkosivuilla. Tallenteet ovat saatavilla aina luentopäivää seuraavasta päivästä viikon ajan. Luentojen aiheet ja aikataulut.

Eurooppa-päivää juhlitaan Helsingissä 4.5. ja 7.5.
Tervetuloa mukaan Eurooppa-päivän kansanjuhlaan 4.5. Narinkkatorille sekä 7.5. Helsingin keskustakirjasto Oodiin! Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Eurooppa-päivän tapahtumat järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, valtioneuvoston kanslian Eurooppatiedotus, Eurooppanuoret ry sekä Eurooppalainen Suomi ry.

Eurooppa-päivää juhlistetaan Narinkkatorilla 4.5. monipuolisella kulttuuri- ja musiikkiohjelmalla sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien suurella EU-vaalitentillä. Tapahtumassa kuullaan myös komissaari Jutta Urpilaisen haastattelu.  Tapahtuma huipentuu muusikko Aliisa Syrjän konserttiin. Narinkkatorin EU-vaalitorilla pääset nauttimaan koko päivän ajan viihdyttävästä ohjelmasta, osallistumaan partiolaisten EU-aiheiseen telttapakohuonepeliin, tapaamaan sometähtiä Nino Ärlingiä ja Ilari Mettälää klo 18.30–19.00 sekä tutustumaan puolueiden EU-vaaliehdokkaisiin ja järjestöjen tarjontaan.

Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivää 9.5. vietetään etukäteen myös 7.5. keskustakirjasto Oodissa perinteikkään asiaohjelman merkeissä. Oodin 3. kerroksessa on luvassa keskustelua ja asiantuntijapaneeleita Suomesta, Euroopasta, Euroopan unionista sekä lähestyvistä EU-vaaleista. Tervetuloa vierailemaan myös Oodin katutason ständeillä ja EU@Oodi-näyttelytilassa sekä Kansalaistorin “20 vuotta yhdessä” -valokuvanäyttelyssä!

Lisätietoa Eurooppa-päivän ohjelmasta.

Eurooppa on kotisi -EU-vaalikiertue yhdeksällä eri paikkakunnalla touko-kesäkuussa
Kesäkuun EU-vaalit lähestyvät vauhdilla ja kampanjointi ympäri Euroopan kiihtyy. Eurooppalainen Suomi ry yhteistyökumppaneineen järjestää touko-kesäkuussa 2024 EU-vaalien alla Eurooppa on kotisi -kiertueen, jonka tarkoituksena on tuoda suomalainen yhteiskunnallinen kenttä yhteen keskustelemaan ajankohtaisista EU-teemoista, tiedottaa kansalaisille Eurooppaan ja Euroopan unioniin liittyvistä kysymyksistä sekä rohkaista kaikkia käyttämään äänioikeuttaan kesän EU-vaaleissa. Kiertue alkaa 4.5. Narinkkatorilla ja 7.5. Helsingin keskustakirjasto Oodissa Eurooppa-päivän juhlinnan yhteydessä. Kiertueen tapahtumiin on maksuton ja vapaa pääsy. Tutustu kiertueen tilaisuuksien ohjelmaan.

 

Voit tilata viikkokirjeen täysversion sähköpostiisi osoitteesta ephelsinki@europarl.europa.eu

Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.