Parlamentin viikko 26/2024: Parlamentin poliittisten ryhmien kokoukset jatkuvat

Euroopan parlamentti valmistautuu kymmenenteen vaalikauteensa toivottamalla kesäkuun EU-vaaleilla valitut mepit tervetulleiksi. Poliittiset ryhmät jatkavat järjestäytymistään Brysselissä. Ryhmien on ilmoitettava puhemiehelle nimensä, poliittinen julistuksensa ja kokoonpanonsa 15. heinäkuuta mennessä, jotta ne voidaan tunnustaa virallisesti 16.7. parlamentin järjestäytymisistunnossa. EU-maiden johtajat jatkavat 27.–28.6. Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa keskustelua EU:n korkean tason nimityksistä.

image-from-the-document-manager-1

 

EU-vaalit 9.kesäkuuta: Vaalien alustavat tulokset

Euroopan parlamentin vaalit eli EU-vaalit järjestettiin 6.–9. kesäkuuta välillä kaikissa 27 EU-maassa. Vaalit alkoivat torstaina 6.6. Hollannissa ja viimeiset vaalihuoneistot sulkeutuivat Italiassa sunnuntai-iltana 9.6. puoliltaöin. Useimmissa EU-maissa varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 9.6. Kussakin maassa vaalit järjestettiin kansallisten vaalilakiensa mukaan, vaikkakin niiden täytyi noudattaa joitakin yhteisiä periaatteita, kuten suhteellista vaalitapaa (lisätietoa). 

Suomen EU-vaalien tulokset vahvistettu
Tarkastuslaskenta suoritettiin vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 10.6. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvisti vaalien koko maan tuloksen keskiviikkona 12.6. ja kirjoitti valituille mepeille valtakirjat. Suomen EU-vaalien vahvistetut tulokset löytyvät oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Uudet suomalaiset mepit. Valmistuneen ääntenlaskennan tulosten perusteella Suomesta EU-vaaleissa valitut 15 Euroopan parlamentin jäsentä vaalikaudelle 2024–2029 ovat: 
 

Kokoomus (EPP):

 • Mika Aaltola
 • Aura Salla (kansanedustaja)
 • Pekka Toveri (kansanedustaja)
 • Henna Virkkunen (Euroopan parlamentin jäsen)

Vasemmistoliitto (The Left)

 • Li Andersson (kansanedustaja)
 • Merja Kyllönen (kansanedustaja)
 • Jussi Saramo (kansanedustaja)

Sosiaalidemokraatit (S&D)

 • Maria Guzenina (kansanedustaja)
 • Eero Heinäluoma (Euroopan parlamentin jäsen)

Keskusta (Renew)

 • Elsi Katainen (Euroopan parlamentin jäsen)
 • Katri Kulmuni (kansanedustaja)

Vihreät (Greens/EFA)

 • Ville Niinistö (Euroopan parlamentin jäsen)
 • Maria Ohisalo (kansanedustaja)

Perussuomalaiset (ECR)

 • Sebastian Tynkkynen (kansanedustaja)

Ruotsalainen kansanpuolue (Renew)

 • Anna-Maja Henriksson (kansanedustaja)

Valituista 10 on istuvia kansanedustajia ja neljä istuvia meppejä. Meppien jako poliittisiin ryhmiin perustuu väistyvän parlamentin ryhmäjakoon. Lisätietoja.

Uuden parlamentin kokoonpano

EU-vaaleissa valittiin yhteensä 720 Euroopan parlamentin jäsentä, mikä on 15 enemmän kuin vuoden 2019 vaaleissa.  Viimeisimmän paikkaennusteen (tilanne 21.6. klo 13.04 Suomen aikaa) mukaan Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP säilyy parlamentin suurimpana ryhmänä 189 paikalla. EPP:n jälkeen suurimmat ryhmät ovat sosialistien ja demokraattien ryhmä S&D 136 paikalla, Euroopan konservatiivit ja reformistit ECR 83 paikalla, Renew Europe eli Uudistuva Eurooppa -ryhmä 74 paikalla, , Identiteetti ja demokratia -ryhmä ID 58 paikalla, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä Greens/EFA 51 paikalla, ja Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä - GUE/NGL The Left 39 paikalla. Tämän lisäksi sitoutumattomia meppejä on paikkaennusteen mukaan 45, ja muita meppejä 45.

Päivitys parlamentin paikkajaosta perustuu alustaviin ja lopullisiin kansallisiin vaalituloksiin. Ryhmäjako on tehty väistyvän parlamentin rakenteen perusteella ja se voi muuttua vaalien jälkeen. Jos kansallinen puolue ei virallisesti kuulu mihinkään väistyvän parlamentin poliittisista ryhmistä tai nykyisen parlamentin sitoutumattomien ryhmään, se näkyy “kaatoluokassa” muut.

Paikkajakoennustetta päivitetään säännöllisesti ja viimeisimmät tiedot julkaistaan 24 virallisella kielellä EU-vaalien tulossivuilla. Sieltä löydät kansalliset tulokset, paikat poliittisen ryhmän, maan tai molempien mukaan jaettuna, tiedot sukupuolijakaumasta sekä äänestysprosentin. Lisäksi voit mm. verrata tuloksia ja rakentaa enemmistöjä. EU-vaalien lopulliset tulokset saadaan, kun kunkin jäsenvaltion vaaliviranomainen on ne kuuluttanut ja kansallinen lainsäädäntävallan käyttäjä vahvistanut. 

Parlamentin poliittiset ryhmät

Parlamentin poliittiset ryhmät. Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit ryhmittyvät poliittisten kantojensa mukaan. Ryhmät järjestäytyvät EU-vaalien jälkeisinä viikkoina kesä-heinäkuussa. Poliittisten ryhmien on ilmoitettava nimensä, kokoonpanonsa sekä poliittinen julistuksensa 15.7. mennessä parlamentin puhemiehelle. Poliittinen julistus käsittää ryhmän arvot ja päämäärät. Puhemies ilmoittaa poliittisten ryhmien perustamisesta 16. heinäkuuta parlamentin järjestäytymisistunnossa. 

Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 23 jäsentä vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita (eli seitsemästä maasta). Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään. Osa jäsenistä ei kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään. Heitä kutsutaan sitoutumattomiksi jäseniksi. Väistyvässä parlamentissa on 7 poliittista ryhmää. Ainoastaan parlamentin suurimmassa eli EPP-ryhmässä oli vaalikaudella 2019–2024 meppejä kaikista EU-maista. Lisätietoa ryhmistä.

Äänestysprosentti

Alustavien tietojen mukaan 51,08 % äänioikeutetuista käytti ääntään koko EU:n alueella, kun taas Suomessa asuvista 42,4 % ja kaikista suomalaisista äänioikeutetuista 40,4 % äänesti EU-vaaleissa. Koko EU:n tasolla äänestysaktiivisuus nousi hieman vuoden 2019 EU-vaaleista, jolloin 50,6 % äänioikeutetuista äänesti. Äänestysaktiivisuus oli nyt korkeimmillaan EU-tasolla 30 vuoteen ja nousi 14 jäsenmaassa. Suomessa äänestysaktiivisuus laski hienoisesti verrattuna vuoden 2019 EU-vaaleihin (42,7 %). Lisätietoja.

Komission puheenjohtajan valinta

Parlamentin puhemies Roberta Metsola osallistui maanantaina 17.6. EU-maiden johtajien epäviralliseen huippukokoukseen Brysselissä. Kokouksessa asetettiin suuntaviivat tämän viikon 27.–28.6. Eurooppa-neuvoston kokoukselle, jossa jatketaan keskustelua EU:n korkean tason henkilönimityksistä.

Puhemies Metsola vakuutti EU-johtajille parlamentin olevan sitoutunut varmistamaan, että komission puheenjohtajan valintaprosessi sujuu jouhevasti. Parlamentin poliittinen johto ja ryhmäjohtajien enemmistö on Metsolan mukaan sitoutunut kärkiehdokasmenettelyyn vaalituloksen mukaisesti. 

Puheenvuorossaan EU-maiden johtajille Metsola painotti, että Euroopan kansalaiset antoivat vankan tukensa EU:n arvojen, turvallisuuden ja Ukrainan puolustukselle. Metsolan mukaan tulevalla vaalikaudella on tärkeää toteuttaa vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä kaikkia hyödyttävällä tavalla. Lisäksi Metsola korosti sisämarkkinoiden ja EU:n kilpailukyvyn kehittämistä EU:n globaalin aseman turvaamiseksi. Lisätietoja (eng.)

Torstain ja perjantain 27.–28.6. Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa EU-maiden johtajat jatkavat keskustelua EU:n korkean tason, mukaan lukien komission puheenjohtajan, nimityksistä. EU-maiden johtajien odotetaan ehdottavan ehdokasta komission puheenjohtajaksi; määräenemmistöllä tehtävän ehdotuksen tulee EU-sopimusten nojalla ottaa huomioon EU-vaalien tulos.

Parlamentin jäsenet äänestävät Eurooppa-neuvoston ehdokkaasta komission puheenjohtajaksi alustavasti 16.–19. syyskuuta täysistunnossa. Valituksi tuleminen vaatii parlamentin jäsenten ehdottoman enemmistön tukea. Jos ehdokas ei saa vaadittua enemmistöä, Eurooppa-neuvosto ehdottaa kuukauden kuluessa uutta ehdokasta. Parlamentti kuulee EU-maiden komissaariehdokkaita loka-marraskuulla ja äänestää loppuvuodesta koko komission kokoonpanosta. Lisätietoa

image-from-the-document-manager

Toimittajille

Vaalit ovat ohi – mistä löytää tietoa?
Parlamentin vaalisivusto tarjoaa perustietoa vaaleista ja äänestämisestä. Sivustolla voi myös tarkastella vaali-illan vaalituloksia ja tarkistaa aikaisempien vaalien tietoja. Parlamentin paikkajakoennustetta päivitetään säännöllisesti, ja viimeisimmät tiedot julkaistaan tulossivuilla. Sieltä löydät kansalliset tulokset, paikat poliittisen ryhmän, maan tai molempien mukaan jaettuna, tiedot sukupuolijakaumasta sekä äänestysprosentin. Lisäksi voit mm. verrata tuloksia ja rakentaa enemmistöjä.

Euroopan parlamentin lehdistöpaketti
Parlamentin lehdistöpaketti on suunniteltu tukemaan toimittajia parlamenttiin liittyvässä uutisoinnissa. Paketista löytyy taustatietoa parlamentin toiminnasta, sekä tehdyistä päätöksistä että vielä käsiteltävistä esityksistä, mielipidemittauksia, tilastoja sekä hyödyllisiä yhteystietoja. Pakettia päivitetään säännöllisesti ennen kesän EU-vaaleja. Lue lisää lehdistöpaketista

Toimittajien lehdistöpakettiin on koottu tietoa siitä, mitä tapahtuu vaalien jälkeen

Parlamentin tulevan vaalikauden aikataulusta:
Uusi parlamentti järjestäytyy:
18.6. alkaen: Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien muodostaminen. Poliittisessa ryhmässä on oltava vähintään 23 parlamentin jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta jäsenmaita (eli vähintään seitsemästä jäsenmaasta). Mepit liittyvät useimmiten jo olemassa olevaan poliittiseen ryhmään, mutta myös uusia ryhmiä voi muodostua. Parlamentin jäsenet voivat myös halutessaan olla liittymättä mihinkään poliittiseen ryhmään, jolloin heitä kutsutaan sitoutumattomiksi jäseniksi. Jokainen ryhmä järjestää oman perustavan kokouksensa, jonka jälkeen niiden on ilmoitettava puhemiehelle nimensä, poliittinen julistuksensa ja kokoonpanonsa 15.7. mennessä, jotta ne voidaan tunnustaa virallisesti 16.7. parlamentin järjestäytymisistunnossa. Lisätietoa ryhmistä.

Poliittisten ryhmien perustavien kokousten alustava aikataulu kronologisessa järjestyksessä:

 • EPP: 18. kesäkuuta
 • Vihreät/EVA: 19. kesäkuuta 
 • S&D: 25. kesäkuuta 
 • The Left: 25. kesäkuuta 
 • Renew Europe: 26. kesäkuuta 
 • ECR: 26. kesäkuuta 
 • ID: 3. heinäkuuta

Poliittisten ryhmien puheenjohtajavalinnat. Poliittisista ryhmistä EPP sekä Vihreät/EVA julkistivat viime viikolla valintansa ryhmiensä puheenjohtajiksi. EPP:n ryhmän puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Manfred Weber ja Vihreät/EVA ryhmän puheenjohtajiksi valittiin Bas Eickhout sekä jatkokaudelle Terry Reintke. Muiden ryhmien odotetaan valitsevan puheenjohtajansa perustavissa kokouksissaan yllä olevan aikataulun mukaisesti.

16.7. Uusi vaalikausi alkaa. Kauden ensimmäisessä täysistunnossa 16.–19.7. Strasbourgissa valitaan parlamentin puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit. 

Valiokunnat järjestäytyvät ja valitsevat puheenjohtajistonsa 22.–25.7. 

Postituslistallemme voi liittyä lähettämällä viesti osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu
Mikäli et enää halua saada tiedotteitamme, voit lähettää meille viestin osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu
Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.