Parlamentin viikko 46/2023: Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia

Mepit kokoontuvat Brysselissä valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissään. He äänestävät mm. EU-rikosten luettelon laajentamisesta kattamaan myös vihapuhe ja muut viharikokset. Esillä ovat myös lasten seksuaalisen ahdistelun torjuminen verkossa ja EU-sääntöjen päivittäminen laivojen aiheuttaman merisaasteen osalta. Ryhmät valmistautuvat viikon mittaan 20.–23. marraskuuta pidettävään täysistuntoon, jossa pääaiheita ovat pakkauksien uudelleenkäytön ja kierrätyksen helpottaminen, korjausoikeutta ja kestävää kulutusta vahvistavat toimenpiteet, kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen ja nettonolla-teknologian kehittämisen tehostaminen.

cate blanchett parlamentissa

Cate Blanchett puhui viime viikolla parlamentissa pakolaisuudesta. 

Parlamentissa vireillä
Koko viikon agenda

 • Vihapuhe ja -rikokset. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) äänestää maanantaina EU-rikosten luettelon laajentamisesta kattamaan myös vihapuhe ja muut viharikokset. Esityslistaluonnos.
 • Lasten seksuaalinen ahdistelu verkossa. Tiistaina LIBE-valiokunta päättää myös kannastaan lakiluonnokseen, jolla suojeltaisiin lapsia paremmin verkossa ja torjutaan seksuaalista ahdistelua. 
 • Merisaaste. Liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) päättää torstaina kannastaan EU-sääntöjen päivittämiseen laittomien merellisten laivapäästöjen suhteen. Lakiluonnos kieltäisi laivoja päästämästä jätevettä ja muuta jätettä mereen. Siinä esitettäisiin myös kovempia rangaistuksia ja tehokkaampia tarkastuksia. 
 • Marraskuun täysistuntovalmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 20.–23.11. pidettävään Strasbourgin täysistuntoon, jossa mepit keskustelevat ja äänestävät uusista pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottavista säännöistä, korjausoikeuden (right to repair) vahvistamista, kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentämistä ja nettonolla-teknologian kehittämisen tehostamista. Täysistunnossa keskustellaan ja äänestetään myös yhdistelmäajoneuvojen ja linja-autojen päästörajoituksista sekä parlamentin kannoista tulevaan YK:n ilmastokonferenssiin.
 • Ukrainalaisten lasten pakkosiirrot. Ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) kuulee asiantuntijoita ja keskustelee meneillään olevista diplomaattisista ja poliittisista pyrkimyksistä kotiuttaa ukrainalaiset lapset ja lopettaa heidän pakkosiirtonsa. Mepit käsittelevät myös oikeudellisia haasteita ja niin valtiotoimijoita kuin yksityishenkilöitä vastaan esitettyjä toimenpiteitä.
 • Keskustelu uudesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan missiosta Guineanlahdella. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) keskustelee Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa uuden ja innovatiivisen turvallisuustehtävän toimeenpanosta ja roolista. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n läsnäoloa Guineanlahdella siviili- ja sotilasasiantuntijoilla, jotta alueen maita voidaan tukea aseistautuneiden terroristiryhmien uhkaa vastaan.
 • Parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa keskiviikkona Armenian ulkoministeri Ararat Mirzoyanin ja Latvian presidentti Edgars Rinkēvičsin.

Viime viikolla parlamentissa 
Viime viikolla mepit kokoontuivat valiokunnissa ja kaksipäiväiseen täysistuntoon Brysselissä. Täysistunnossa 8.–9.11. käsiteltiin lokakuisen Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmiä. Parlamentti otti kantaa Venäjän vastaisten pakotteiden tehokkuuteen ja kiertämiseen sekä ehdotukseen EU:n uusista tulonlähteistä; seuraavan sukupolven EU:n omien varojen on määrä tulla päästökauppajärjestelmästä, hiilirajamekanismista ja yhtiövoittojen verotuksesta. Datasäädöksestä päästiin myös sopuun. YK:n pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettiläs Cate Blanchett puhui keskiviikkona parlamentille. Valiokunnissa kuultiin nuorten ideoita Euroopan tulevaisuuden varalle ja linjattiin tavoitteita YK:n ilmastokokoukseen.
Täysistunnossa

 • Keskustelu Eurooppa-neuvoston päätelmistä. Mepit käsittelivät 26.–27.10. pidetyn Eurooppa-neuvoston tuloksia yhdessä puhemiesten Charles Michelin ja Ursula von der Leyenin kanssa. Keskustelussa tuomittiin Hamasin terroristihyökkäykset ja korostettiin humanitaarisen avun tarvetta jokaisen siviilin hengen tärkeyden ohella. Osa mepeistä painotti lisärahoituksen tarvetta Euroopan turvallisuuden takaamiseksi.
 • Euro 7 / Tiekuljetusten päästöjen vähentäminen. Parlamentti kannattaa uusia sääntöjä tieliikenteen päästörajojen alentamiseksi. Laki sisältää myös toimenpiteitä renkaiden ja jarrujen päästöjen vähentämiseksi ja akkujen kestävyyden parantamiseksi. Esittelijä Alexandr Vondra (ECR, CZ) totesi seuraavaa: ”Olemme löytäneet tasapainon ympäristötavoitteiden ja autovalmistajien etujen välillä. Olisi haitallista toteuttaa ympäristöpolitiikkaa, joka vahingoittaa sekä Euroopan teollisuutta että sen kansalaisia. Kompromissimme palvelee kaikkien osapuolten etuja ja välttää äärimmäisyydet.” Tiedote
 • EU:n Venäjä-pakotteet. Torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti ilmaisi huolensa porsaanrei’istä EU:n pakotteissa Venäjää vastaan ja totesi, että EU-markkinat tulisi kokonaan sulkea venäläisiltä fossiilisilta polttoaineilta. Mepit pyytävät komissiota ja jäsenmaita laajentamaan pakotteita koskemaan myös venäläisten tai Venäjän jälleenviemien timanttien kauppaamista, leikkaamista ja hiomista EU:ssa. Samalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulee etsiä oikeudellisia keinoja EU:n jäädyttämien venäläisten varojen takavarikoimiseksi ja käyttämiseksi Ukrainan jälleenrakentamiseen. Katso koko tiedote.
 • EU:n uudet tulonlähteet. Mepit pohjasivat EU:n uusien omien varojen käyttöönottoa. Budjetinlisäystä haetaan tulonlähteillä kuten päästökauppajärjestelmällä, hiilirajamekanismilla ja lisäveroilla yhtiövoitoille. Uusien omien resurssien käyttöönotto perustuu vuonna 2020 sovittuun lakipolkuun. EU:n neuvosto päättää uusista varoista parlamenttia kuultuaan.
 • Datasäädös. Mepit pääsivät sopuun reilummasta datasäädöksestä, jonka yhtenä tarkoituksena on poistaa datan käyttöä estäviä rajoituksia kuluttajilta ja yrityksiltä. Laki myös muodostaa säännöt datan jakamisen hallinnalle. Lisäksi käyttäjille tulee oikeus päästä itse jakamaansa dataan käsiksi. Datan vapauttamisessa on kyse tekoälysektoriin panostamisesta, sillä algoritmit tarvitsevat suuria määriä dataa. Katso tiedote.
 • Cate Blanchett / pakolaiset. Australialainen näyttelijä ja YK:n pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettiläs Cate Blanchett puhui mepeille pakolaisuudesta. Hän pyysi EU:ta pidättäytymään ulkorajojen linnoittamisesta ja olemaan ulkoistamatta turvapaikanhakuprosesseja. Maailmassa on tällä hetkellä ennennäkemätön määrä pakolaisia, 114 miljoonaa, ja EU:n tulee jatkaa sen taloudellista tukea YK:n pakolaisjärjestölle, Blanchett vetosi. Puhe katsottavissa täällä

Valiokunnissa

 • Petri Sarvamaan nimitys tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Talousarvion valvontavaliokunta (CONT) antoi tukensa parlamentin jäsen Petri Sarvamaan valinnalle tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Valiokunta äänesti asiasta tiistaina. Sarvamaan ehdokkuutta puolsi 19 valiokunnan jäsentä. Kaksi jäsentä äänesti vastaan ja kolme tyhjää. Euroopan parlamentti toimii nimitysprosessissa neuvoa-antavana elimenä jäsenmaiden neuvostolle, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen. Asia siirtyy vielä täysistunnon käsittelyyn viikolla 47.
 • Vanhemmuustodistus. Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) hyväksyi kantansa ehdotettuihin vanhemmuutta määrittäviin toimenpiteisiin. Tähän kuuluu, että yhdessä EU-maassa tunnustettu vanhemmuus pätisi kaikissa jäsenmaissa. Näin lasten oikeudet turvataan rajojen yli. Lisäksi otettaisiin käyttöön EU-vanhemmuustodistus. 
 • COP28. Ympäristövaliokunta (ENVI) päätti painotuksistaan seuraavaan YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään Dubaissa 30.11.–12.12. Konferenssi on ensimmäinen, jossa Pariisin sopimuksen jälkeistä edistystä arvioidaan. Mepit haluavat, että kaikki maat vahvistavat sitoumuksiaan, kestävän energian tuotannon rahoitusta lisätään ja fossiilisen energian tukia vähennetään. Lisäksi luonnon ennallistamista ja biodiversiteetin varjelemista tulee lisätä. Päätöslauselmasta äänestetään marraskuun täysistunnossa.

Kotimaan ja Eurooppasalin tapahtumia

 • 16.11. EU 27:stä EU 36:een – miltä tulevien vuosien laajentumisprosessi näyttää? Kuinka EU:n päätöksentekojärjestelmää olisi uudistettava, jotta unioni pystyy toimimaan Ukrainan ja muiden uusien jäsenmaiden liittyessä? Myös jäsenyysprosessin askelmia pohditaan, jotta uudet jäsenmaat täyttävät varmasti tarvittavat kriteerit. Mitä pitäisi tapahtua, jotta EU ja potentiaaliset tulevat jäsenet voivat ottaa askeleen EU27:stä kohti EU36:tta? SaferGlobe ja Eurooppalainen Suomi järjestävät aiheesta keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) 16. marraskuuta klo 13.00–15.30. Tilaisuuden tervetuliaissanat lausuvat SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri ja Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen. Mukana on asiantuntijoita muun muassa ulkoministeriöstä, Helsingin yliopistosta ja Ulkopoliittisesta instituutista. Tilaisuus järjestetään ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuella. Ilmoittaudu mukaan.
 • 20.11. EU:n sisämarkkinat: 30 vuotta ja tie eteenpäin - englanninkielinen keskustelutilaisuus Eurooppasalissa. Euroopan parlamentin Suomen-toimisto järjestää keskustelun ajankohtaisista sisämarkkinakysymyksistä maanantaina 20.11.2023 klo 9.00–10.00 Eurooppasalissa. Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri (S&D, sd), liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki, yksikönpäällikkö Lauro Panella, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) ja johtava asiantuntija Päivi Wood, Elinkeinoelämän keskusliitto. Keskustelun moderoi Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tilaisuuden pääkieli on englanti. Kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.11. tästä linkistä. Keskustelu striimataan parlamentin toimiston Facebook-sivulla.
 • 28.–29.11. Ruotsinkieliset infotilaisuudet Åbo Akademissa EU-kääntäjän ja -tulkin urasta sekä muista harjoittelu- ja työmahdollisuuksista EU-toimielimissä. Åbo Akademissa järjestetään 28. marraskuuta klo 14.00–16.00 EU-kääntäjän ja -tulkin työtä sekä EU-harjoitteluja koskeva ruotsinkielinen infotilaisuus. Tilaisuudessa Euroopan komission käännöstoimen pääosaston kääntäjä Minna Holmberg kertoo työurastaan kääntäjänä ja tulkkina sekä siitä, miten voi hakea kielialan töihin tai harjoitteluihin EU:n toimielimiin. 
  • 29.11. kello 15.00-16.30 keskustellaan myös yleisesti harjoittelu- ja työmahdollisuuksista EU:n toimielimissä. Tilaisuudessa jaetaan tietoa harjoitteluista Euroopan komissiossa ja muissa EU:n toimielimissä, harjoitteluhakemuksen laatimisesta, erilaisista työmahdollisuuksista, EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSOn valintamenettelyistä sekä asumisesta Brysselissä ja Luxemburgissa. Voit myös esittää kysymyksiä. Tilaisuutta voi seurata myös Zoomin kautta.

Toimittajille

 • Toimittajakutsu: etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 17.11. kello 9–10. Marraskuun täysistunnon aiheita kommentoivat ja toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin vastaavat parlamentin suomalaisjäsenet Henna Virkkunen (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Nils Torvalds (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.), Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR, ps.) ja Silvia Modig (Left, vas.). Ilmoittauduthan etäyhteyksin järjestettävään tilaisuuteen osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu torstaihin 16.11. klo 14 mennessä. Lähetämme linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

Muuta ajankohtaista

 • Haku kevään 2024 Euroscola-päiville on käynnissä! Euroscola on Euroopan parlamentin lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille suuntaama ohjelma, johon koulut eri puolilta Euroopan unionia voivat hakeutua. Euroscola-päivät järjestetään parlamentin tiloissa Strasbourgissa, missä istuntosali avautuu päiväksi nuorille. Opiskelijat hyppäävät päivän ajaksi meppien saappaisiin, neuvottelevat kollegoidensa kanssa ja ottavat kantaa päivänpolttaviin kysymyksiin - aivan kuten Euroopan parlamentin jäsenet tekevät työssään. Euroscola tarjoaa myös opettajille mahdollisuuden tavata kollegoja muista EU-maista. Osa Euroscola-päivistä on varattu parlamentin EPAS-kouluohjelman kouluille. Haku kevään 2024 Euroscola-päiville päättyy 11. joulukuuta. Lisätietoa ja hakuohjeet täällä. Euroscola jatkuu keväällä hybridimuodossa; etäohjelmaan voi hakea mukaan viimeistään kuukautta ennen kutakin päivää.

Postituslistallemme voi liittyä lähettämällä viesti osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu 
Tietoja käytetään vain tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.
 

ukrainalaisten lasten pakkosiirtojen torjuminen