Parlamentin viikko 47/2023: Täysistuntoviikko Strasbourgissa

Parlamentti kokoontuu marraskuun täysistuntoviikolla Strasbourgiin. Mepit keskustelevat Gazan sodasta ja mahdollisista keinoista rauhan edistämiselle. Täysistunnossa äänestetään useasta vihreää kehitystä ja kestävää kulutusta tukevasta lakiesityksestä, kuten nettonollateollisuusasetuksesta, tuotteiden korjausoikeudesta, hiilenpoistojen sertifioinnista sekä pakkausjätteen ja torjunta-aineiden rajoituksista. Mepit äänestävät lisäksi ehdotuksista ensi kesän EU-vaaleihin sekä yleisemmin EU:n perussopimuksiin.

Kuva tehtaanpiipuista tulevasta savusta

Mepit äänestävät tällä viikolla useasta EU:n ilmastotavoitteita tukevasta lakiesityksestä.

Parlamentissa vireillä

Parlamentti kokoontuu marraskuun täysistuntoon maanantaista torstaihin 20.– 23.11. Koko viikon esityslista täällä

 • Pakkausmateriaali ja -jäte. Täysistunnossa keskustellaan tiistaina ja äänestetään keskiviikkona lakiuudistuksesta, joka asettaisi uusia sääntöjä pakkauksille ja niiden kierrättämiselle. Lailla pyritään lisäämään pakkausten uusiokäyttöä ja vähentämään turhaa pakkausjätettä. 
 • Oikeus korjata. Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina korjausoikeutta koskevasta lakiehdotuksesta. Laki velvoittaisi valmistajia korjaamaan vialliset tuotteet myös takuuajan umpeuduttua. Mepit neuvottelevat siitä, mitä tuotteita oikeuden tulisi koskea. Lailla halutaan kannustaa kuluttajia korjaamaan tuotteensa uuden ostamisen sijaan. 
 • Torjunta-aineet. Mepit keskustelevat kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiistaina ja äänestävät lakiuudistuksesta keskiviikkona. Lakiuudistus puolittaisi nykyisten torjunta-aineiden käytön vuoteen 2030 mennessä. Kaikista vaarallisimpien aineiden käyttöä rajoitettaisiin vielä tiukemmin. Lailla halutaan kannustaa vähäriskisten torjunta-aineiden käyttöön. 
 • EU-vaalit 2024. Mepit äänestävät keskiviikkona perussopimus- ja työjärjestysvaliokunnan (AFCO) ehdotuksista vuoden 2024 EU-vaaleihin. Tekstiluonnoksessa vaaditaan parlamentin ja EU-johtajien Eurooppa-neuvoston välille sitovaa sopimusta ns. kärkiehdokasprosessista (Spitzenkandidaten) komission puheenjohtajan valintaa varten. Istunnossa keskustellaan myös keinoista nostaa äänestysaktiivisuutta ja vahvistaa EU:n demokraattisia prosesseja. 
 • EU:n tulevaisuus. Tiistain täysistunnossa esitellään AFCO:n valmistelemat muutosehdotukset EU:n perussopimuksiin. Ehdotuksista äänestetään keskiviikkona. Muutosten on tarkoitus parantaa EU:n toimintamahdollisuuksia muun muassa määräenemmistöpäätöksiä lisäämällä ja vahvistaa kansalaisten ääntä EU:n päätöksenteossa.
 • Gazan sota. Mepit keskustelevat keskiviikkona neuvoston puheenjohtajamaan Espanjan ja komission kanssa Gazan humanitaarisesta tilanteesta. Istunnossa käsitellään panttivankien vapauttamista, humanitaarista taukoa ja pysyvän tulitauon mahdollisuutta. EU etsii keinoja saavuttaa pysyvä rauha Lähi-Idässä. 
 • Nettonollateollisuusasetus. Parlamentti keskustelee nettonollateollisuusasetuksesta tiistaina ja äänestää siitä keskiviikkona. Lailla halutaan tukea nettonollateknologian kehitystä ja siten Euroopan irtautumista hiilestä. Tavoitteena olisi lisätä kyseistä teknologiaa Eurooppaan ja vahvistaa EU-yritysten asemaa globaaleilla markkinoilla. 
 • Hiilenpoistojen sertifiontijärjestelmä. Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää tiistaina kannastaan EU:n hiilenpoistojen sertifiointijärjestelmään. Ympäristövaliokunnan (ENVI) ehdotuksen mukaan EU tarvitsee järjestelmän hiilenpoistumien luotettavaan mittaamiseen. Järjestelmän on tarkoitus myös torjua viherpesua. 
 • Tilintarkastustuomioistuin / Petri Sarvamaan nimitys. Keskiviikkona mepit äänestävät Petri Sarvamaan nimittämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Sarvamaa on Suomen jäsenehdokas. Hän on toiminut sekä parlamentin jäsenenä että talousarvion valvontavaliokunnassa (CONT) vuodesta 2012 lähtien. Täysistunnossa äänestetään myös belgialaisen Annemie Turtelbloomin jatkokaudesta tilintarkastustuomioistuimeen. 
 • Muita aiheita. Mepit äänestävät täysistunnossa myös vuoden 2024 EU-budjetista sekä parlamentin kannasta YK:n COP28-ilmastokokoukseen ja kuorma-autojen ja linja-autojen aiheuttamien ilmansaasteiden vähentämiseen. Esillä on myös EU-toimielinten kyberturvallisuus; mepit äänestävät tiistaina Henna Virkkusen (EPP, kok.) valmistelemista ehdotuksista.
 • Puhemiehen kalenteri. Parlamentin puhemies Roberta Metsola tapaa tiistaina Ranskan pääministerin Elisabeth Bornen ja osallistuu Simone Veil -rakennuksen avajaisiin. Metsola tapaa tiistaina myös Kenian presidentin William Samoei Ruton. Keskiviikkona Metsolalla on tapaaminen Suomen Eurooppa-ministerin Anders Adlercreutzin kanssa. Puhemiehen kotisivut.

Viime viikolla parlamentissa 

Mepit kokoontuivat viime viikolla valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissään. 

 • Vihapuhe ja -rikokset. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) puolsi äänestyksessään vihapuheen ja viharikosten lisäämistä EU-rikosten luetteloon. EU-rikoksiksi luokitellaan sellaiset vakavat rikokset, joilla on EU-rajoja ylittäviä vaikutuksia. Parlamentilla ja neuvostolla on mandaatti asettaa vähimmäisvaatimuksia näiden rikosten sanktioille. Viharikokset jäävät usein raportoimatta ja siten rankaisematta. Mepit korostivat, että vaikka sananvapaus on demokratialle olennainen arvo, sillä ei pitäisi perustella vihapuheen hyväksymistä. Koko parlamentti äänestää asiasta joulukuun täysistunnossa.
 • Lasten seksuaalinen ahdistelu verkossa. LIBE-valiokunta päätti myös kannattaa lakiluonnosta, jolla pyritään suojelemaan lapsia verkossa tapahtuvalta seksuaaliselta ahdistelulta. Lakiuudistus velvoittaisi internetin palveluntuottajia arvioimaan palveluidensa turvallisuutta lapsille ja paikkaamaan havaitsemiaan riskitekijöitä. Mepit toivovat tehokkaampaa moderointia lasten hyväksikäyttömateriaalin levittämisen estämiseksi. He haluavat varmistaa yleisesti verkossa käydyn yhteydenpidon luottamuksellisuuden, eivätkä siksi kannata laajamittaista massavalvontaa. Oikeusviranomaisille myönnettäisiin vain tilapäisiä valvontalupia hyväksikäyttömateriaalin poistamiseksi, ja vain tilanteissa, joissa palveluntuottajat eivät onnistu siinä itse. 
 • Merisaaste. Liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) kannatti äänestyksessä uusia rajoituksia laivapäästöille. Lakiluonnos kieltäisi laivoja päästämästä öljyä, jätevettä ja muuta jätettä mereen. Siinä esitetään toiminnalle kovempia rangaistuksia ja tehokkaampia tarkastuksia. 
 • Ympäristörikokset: uusia rikosnimikkeitä ja tehokkaampia seuraamuksia. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät torstaina sopuun EU:n ympäristörikosten ja seuraamussääntöjen päivityksestä ekosysteemien suojelun vahvistamiseksi. Uusia EU:n rikoksia ovat laivojen aiheuttama saastuminen, elohopean käyttö ja vesivarojen laiton ehdyttäminen. Kuolemaan johtaneista rikoksista voitaisiin jatkossa tuomita jopa 10 vuoden vankeusrangaistus, ja sakkorangaistukset vastaisivat 3-5 prosenttia yritysten vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai 24 taikka 40 miljoonan euron kiinteää sakkoa. Ympäristörikollisuus on järjestäytyneen rikollisuuden tärkein tulonlähde huume-, ase- ja ihmiskaupan ohella. 
 • Ukrainalaisten lasten pakkosiirrot. Ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) kuuli asiantuntijoita ja keskusteli diplomaattisista ja poliittisista pyrkimyksistä kotiuttaa ukrainalaiset lapset ja lopettaa heidän pakkosiirtonsa. Mepit käsittelivät menetelmien oikeudellisia haasteita sekä valtiotoimijoita ja yksityishenkilöitä vastaan esitettyjä toimenpiteitä. 
 • Keskustelu uudesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan missiosta Guineanlahdella. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) keskusteli Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa uuden ja innovatiivisen turvallisuustehtävän toimeenpanosta ja roolista. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n läsnäoloa Guineanlahdella siviili- ja sotilasasiantuntijoilla, jotta alueen maita voidaan tukea aseistautuneiden terroristiryhmien uhkaa vastaan. 

Toimittajille

 • Toimittajamatkat Strasbourgiin keväällä 2024. Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan vielä ennen vuoden 2024 EU-vaaleja! Matkan aikana toimittajat pääsevät seuraamaan parlamentin työtä ja tapaamaan parlamentin jäseniä. Haut koskevat tammikuun ja huhtikuun välisiä täysistuntoja. Hae matka-apurahaa 27.11. mennessä. Lisätietoa ja hakulomake löytyvät täältä.

Muuta ajankohtaista

 • Joroisten lukion We4EU-hanke kasvattaa nuorista aktiivisia kansalaisia. Joroisten lukion We4EU-hanke perustettiin vastaamaan nuorten ahdistukseen ja huoliin tulevaisuudesta. Hankkeelle on myönnetty nyt jo kolmatta kertaa Erasmus+ -hankerahaa. Tällä kertaa hankkeessa keskitytään erityisesti aktiiviseen kansalaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa nuorten kriittistä ajattelua ja vuorovaikutustaitoja vahvistava aktiivisen kansalaisen työkalupakki. Lukiolla on ympäri Eurooppaa useita eri yhteistyökumppanioppilaitoksia, joissa oppilaat pääsevät vierailemaan. Koulun mukaan nuoret “lähtevät suomalaisina ja palaavat eurooppalaisina”. Lue lisää!