Nuoret

Harjoittelu Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti tarjoaa erilaisia harjoittelumahdollisuuksia 18 vuotta täyttäneille, Euroopan unionin jäsenvaltion tai jäsenyyttä hakeneen maan kansalaisille parlamentin toimipisteissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sekä jäsenmaissa sijaitsevissa yhteystoimistoissa.

Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetut harjoittelujaksot (ns. Schuman-harjoittelu)

Vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattujen Schuman-harjoittelujaksojen tarkoituksena on täydentää opintojen aikana kerättyä tietämystä sekä tutustua Euroopan unionin ja etenkin Euroopan parlamentin toimintaan.
Schuman-harjoittelijoita otetaan myös Euroopan parlamentin Suomen-toimistoon Helsinkiin. Harjoitteluun haetaan kaksi kertaa vuodessa avoinna olevan Schuman-harjoittelujakson haun yhteydessä sähköisellä hakulomakkeella. Työmme on monipuolista viestintää kansalaisille, medialle ja sidosryhmille sekä Suomen asioiden seurantaa ja niistä raportointia. Harjoittelijat osallistuvat lehdistöseurantaan, kansalaisten tietopisteen ylläpitoon, erilaisin tapahtumajärjestelyihin sekä selvitysten tekoon. EP:n Suomen-toimistoon harjoittelijaksi haluavien kannattaa merkitä Helsinki ensi- tai toissijaiseksi sijoituspaikkatoiveeksi hakulomakkeessa.

Muita harjoittelumahdollisuuksia

Myös Euroopan parlamentin jäsenillä on mahdollisuus tarjota palkallisia harjoittelujaksoja toimistoissaan parlamentin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Hakemukset osoitetaan suoraan mepeille.

Myös EP:n poliittiset ryhmät ottavat toisinaan harjoittelijoita. Lisätietoja poliittisten ryhmien sivuilta.

Linkkejä

Harjoittelu Euroopan parlamentissa

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä koskevat sisäiset säännöt (pdf)

Vammaisten työhönottoa koskevat käytännesäännöt (pdf)

Opintokäynnit

Tulkkausharjoittelu

Harjoittelu muissa EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa