Nuoret

Euroscola

Vietä päivä meppinä! Euroscola on Euroopan parlamentin oma ohjelma lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Se on nuorten kokous, johon osallistuu koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Euroscola-päivät järjestetään Strasbourgissa.

Strasbourgissa järjestettävä Euroscola-ohjelma tarjoaa käytännön kokemuksen eurooppalaisesta parlamentaarisesta demokratiasta. Siihen osallistuu opiskelijoita kaikkialta Euroopasta.

Haku syksyn 2024 Euroscola-päiville on päättynyt.

Euroscola-päiviä järjestetään edelleen hybridimuodossa. Euroscolan etäohjelmaan voi hakea mukaan viimeistään kuukautta ennen kyseistä Euroscola-päivää.

Syyskauden 2024 Euroscola-päivät ovat:

 • 11.10.2024
 • 25.10.2024 (EPAS-ohjelman kouluille)
 • 12.11.2024
 • 21.11.2024 (EPAS-ohjelman kouluille)
 • 29.11.2024
 • 5.12.2024

Haku kevään 2025 Euroscola-päiville avautuu syksyllä.

 • Osallistujat valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Paikkoja on vähemmän kuin hakijoita. Euroscolan teemana on "Euroscola - tekemällä oppii". Edellytämme valittavilta kouluilta, että niillä on äskettäin toteutettu, hakuhetkellä käynnissä oleva tai lähitulevaisuudessa toteutettava projekti tai hanke, joka liittyy jollakin tapaa Euroopan unioniin, eurooppalaisuuteen tai kansainvälisyyteen. Euroscolaan lähtevän ryhmän tulee olla pääasiallisesti osallisena hankkeessa.

  Projekti tai hanke voi olla esimerkiksi:

  • EU-kurssin yhteydessä toteutettu erityinen projekti tai tapahtuma,
  • koulussa muutoin toteutettu tapahtuma, näyttely tai muu hanke,
  • vaihto-oppilastoimintaan tai ystävyyskouluvierailuun liittyvä hanke,
  • verkko- tai AV-projekti.

  EU-kurssi itsessään ei riitä perusteluksi, vaan sen yhteyteen on liitettävä edellä mainittuihin teemoihin sopivaa toimintaa. Hakemuksessa on oltava mahdollisimman kattava, tiivis, kuvaus hankkeesta tai projektista. Hakemukseen on hyvä liittää kuvia tai näytteitä tuotetusta materiaalista tai tapahtumasta, linkkejä, lehtijuttuja tms. Parlamentin Suomen-toimisto arvioi hakemukset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen suhteelliseen laajuuteen ja vaikuttavuuteen koulussa tai sen lähiympäristössä ja -yhteisössä, toteutuksen vaativuuteen, innovatiiviseen otteeseen sekä oppilaiden aktiiviseen osallistumiseen.

  Otamme edelleen huomioon alueellisen ja kielellisen tasapuolisuuden sekä kuntien ja koulujen erilaiset olosuhteet ja edellytykset.

  Hakemukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu.

  Euroscola-päiviä järjestetään edelleen myös hybridimuodossa. Euroscolan etäohjelmaan voi hakea mukaan viimeistään kuukautta ennen kyseistä Euroscola-päivää.

   

 • Euroscola-päivä alkaa yhteisellä aamupalalla (lähiosallistujat). Tämän jälkeen osallistujat siirtyvät parlamentin istuntosaliin parlamentin jäsenten paikoille.

  Hybridimuotoinen tilaisuus etä- ja lähiosallistujien kesken alkaa yleensä klo 10. Parlamentin puhemies sekä parlamentin virkamiehet alustavat kyseisen Euroscola-päivän teemaa, ja kertovat EP:n ja EU:n toiminnasta sekä vastaavat osallistujien kysymyksiin. Parlamentti tarjoaa paikan päällä oppilaille, heidän opettajilleen ja Euroscolaa seuraaville toimittajille lounaan.

  Iltapäivällä ovat vuorossa interaktiiviset ja temaattiset ryhmätyöt (vain lähiosallistujille). Ryhmätöiden aiheet liittyvät Euroopan unionin ajankohtaisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Euroscola-päivän päätöstilaisuus on tämän jälkeen.

  Opettajille on iltapäivällä omaa ohjelmaa.

  Päivän sisällön tarkempi ohjelma ilmoitetaan jokaiselle osallistujalle ilmoittautumisvahvistuksen jälkeen.

 • Euroopan parlamentti myöntää Euroscola-ryhmille matka-avustuksen, joka kattaa osan matkakuluista. Tukea maksetaan vähintään 10 oppilaalle ja yhdelle opettajalle ja enintään 24 oppilaalle ja 2 opettajalle. Omalla kustannuksellaan aikuisia voi lähteä mukaan useampiakin. Matkakorvauksen suuruus perustuu ryhmän kotipaikan ja Euroscola-kokouspaikan välisen matkan pituuteen.
  Matkalle lähtevien ryhmien tulee itse hoitaa kaikki matkajärjestelynsä (majoitus, matkaliput, vakuutus jne.). Parlamentin matka-avustusta ei makseta etukäteen vaan vasta kokouspaikalla.
  Euroscolaan osallistuva ryhmä voi kutsua tiedotusvälineen edustajan seuraamaan tapahtumaa.