Parlamentin viikko 8/2024: Valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia

Viikolla kahdeksan mepit kokoustavat valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä Brysselissä, valmistautuen samalla seuraavan viikon täysistuntoon. Parlamentti ja neuvosto äänestävät torstaina ensimmäistä kertaa yhdessä EU:n uuden rahanpesun vastaisen viraston toimipaikasta. Valiokunnissa käsitellään EU:n tullijärjestelmän uudistamista sekä EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden kehitystä. Lisäksi parlamentin lehdistöpalvelu järjestää 100 päivää vaaleihin -tiedotustilaisuuden torstaina.

eu-lippuja brysselissä

Parlamentissa vireillä

 • AKT-maiden ja EU:n uusi kumppanuus. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden äskettäin perustetun järjestön ja EU-maiden yhteinen parlamentaarinen edustajakokous kokoontuu Luandassa Angolassa ensimmäistä kertaa uuden Samoa-sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Uusi kumppanuussopimus tarjoaa puitteet 79 AKT-maan ja EU:n suhteille, ja sen parlamentaarinen ulottuvuus kokoaa yhteen kumppanimaiden parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäseniä. Kokoontuminen järjestetään maanantaista keskiviikkoon. Lisätietoa (engl.)
 • Uuden rahanpesun vastaisen viraston toimipaikka. Torstaina parlamentti ja neuvosto äänestävät ensimmäistä kertaa yhdessä uuden EU:n elimen, rahanpesun vastaisen viraston (AMLA) toimipaikasta. Ehdokaskaupungit ovat Rooma, Wien, Vilna, Riika, Frankfurt, Dublin, Madrid, Pariisi ja Bryssel. Lisätietoa (eng.)
 • EU:n tullikoodeksin uudistaminen. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) vahvistaa torstaina kantansa EU:n tullijärjestelmän uudistamiseen. Uudistuksessa otetaan huomioon erityisesti EU:n ulkopuolisten maiden verkkokauppojen kasvu. Lisäksi siinä huomioidaan tehtävät, joita tuoteturvallisuuden, ympäristönsuojelun, eläinten hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien äskettäinen sääntely edellyttää tullilta. Osana uudistusta perustettaisiin lisäksi EU:n tulliviranomainen ja luotettavien kauppiaiden järjestelmä tulliviranomaisten resurssien vapauttamiseksi. Asiakirjat
 • Sisämarkkinoiden tulevaisuus. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mepit keskustelevat torstaina sisämarkkinoiden tulevaisuus -raportin aiheista ja suosituksista entisen Italian pääministerin ja nykyisen Jacques Delors -instituutin puheenjohtajan Enrico Lettan kanssa. Raportti esitellään EU:n neuvostolle myöhemmin keväällä. 2023 kesäkuun EU-huippukokouksessa todettiin tarve korkean tason raportille sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Lisätietoa ja lähetys
 • Navalnyi / Venäjä. Ulkoasiainvaliokunta (AFET), ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) sekä suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta keskustelevat torstaina klo 11.30 Suomen aikaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin äkillisestä kuolemasta. Suora lähetys
 • Täysistuntovalmistelut. Poliittiset ryhmät valmistautuvat 26.–29. helmikuuta pidettävään täysistuntoon. Mepit keskustelevat ja äänestävät muun muassa luonnon ennallistamislaista sekä ympäristörikoksien määritelmien ja sanktioiden harmonisoinnista. Täysistunnossa käsitellään EU:n kilpailukyvyn lisäämistä strategisilla aloilla ja EU:n pitkän aikavälin budjetin tarkistamista. Mepit äänestävät myös päätöslauselmasta, jossa vaaditaan EU:n horjumatonta tukea Ukrainalle ja keskustelevat Gazan sodasta, mukaan lukien kansainvälisen tuomioistuimen määräyksestä ja YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n toimintaan liittyvästä kehityksestä. Täysistunnon esityslistaluonnos

Koko viikon agenda. Katso valiokuntien kokouksia suorana lähetyksenä

 • Puhemiehen viikko. Parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee tiistaina Kreikassa, jossa hän tapaa pääministeri Kyriakos Mitsotakisin, presidentti Katerina Sakellaropouloun ja parlamentin puhemiehen Constantine Tassoulasin ennen puheenvuoroaan “EU ennen Euroopan parlamentin vaaleja” Kreikan parlamentissa. Puhemies osallistuu myös nuorten kanssa käytävään keskustelutilaisuuteen. Keskiviikkona hän tapaa Georgian pääministeri Irakli Kobakhidzen. Torstaina Metsola pitää puheenvuoron Forum Europa -tapahtumassa ja lauantaina hän vierailee Roomassa, jossa hän vastaanottaa palkinnon "Premio Internazionale Bonifacio VIII, per una cultura della Pace" ja osallistuu nuorten kanssa keskustelutilaisuuteen. Puhemiehen kotisivut
saharov-palkinto-vuonna-2021

Aleksei Navalnyin tytär Daria Navalnaja vastaanotti isänsä puolesta Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuonna 2021.

Viimeksi parlamentissa

 • EKP/Lagarde. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) mepit pitivät viimeisen rahapoliittisen vuoropuhelun Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden kanssa ennen vaaleja. Pääaiheena oli: “Euro 25-vuotiaana: mitä seuraavaksi Euroopan rahaliitossa (EMU)?” Lisää
 • Viherpesu. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) sekä ympäristövaliokunta (ENVI) vahvistivat kantansa niin kutsuttuun viherväitteitä koskevaan direktiiviin. Direktiivi täydentää jo hyväksyttyä EU:n viherpesun kieltävää lakia. Direktiivissä määritellään tiedot, jotka yritysten on toimitettava ympäristöväitteidensä perustelemiseksi. Lisäksi siinä määritellään seuraamukset sääntöjen rikkomisesta. Parlamentin on määrä äänestää kannastaan tulevassa täysistunnossa. Tiedote (eng.)
 • Tiekuljetusten sallitut mitat. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) jäsenet vahvistivat kantansa uusiin sääntöihin EU:n alueella liikennöivien kuorma- ja linja-autojen painoista ja mitoista, joilla pyritään muuttamaan tavaraliikennettä ympäristöystävällisemmäksi. Lakiehdotukseen sisältyy toimenpiteitä, joilla kannustetaan päästöttömien kuorma-autojen käyttöön. Lisäksi ehdotuksessa vähennetään rajoituksia, jotka koskevat erityispitkien rekkojen käyttöä ja lisätään digitaalisten välineiden hyödyntämistä valvonnassa. Tiedote (eng.)
 • Lelujen turvallisuus. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) hyväksyi kantansa lelujen turvallisuutta koskevien EU:n sääntöjen päivittämiseen. Esityksen tavoitteena on taata lasten tehokkaampi suojelu sekä vastata sähköisen kaupankäynnin ja uusien teknologioiden tuomiin haasteisiin. Ehdotettuun asetukseen sisältyy lisäksi uusia kieltoja haitallisille kemikaaleille ja digitaalinen tuotepassi turvallisuustarkastusten helpottamiseksi. Tiedote (eng.)
 • Tekoäly. Sisämarkkinavaliokunta (IMCO) ja kansalaisvapauksien valiokunta (LIBE) näyttivät tiistaina vihreää valoa neuvoston kanssa saavutetulle alustavalle sopimukselle uudesta tekoälysäädöksestä (AI Act). Asetuksella pyritään varmistamaan tekoälyn turvallisuus Euroopassa ja takaamaan perusoikeuksien ja demokratian kunnioittaminen sekä innovaatioiden edistäminen. Kyseessä on maailman ensimmäinen tekoälyyn kattavasti tarttuva lakiehdotus. Tiedote (eng.)
 • Tekstiili- ja elintarvikejäte. Ympäristövaliokunta (ENVI) vahvisti keskiviikkona kantansa EU:n jätedirektiivin päivitykseen. Päivitys koskee merkittävästi resursseja kuluttavia tekstiili- ja elintarvikealoja. Tekstiilien osalta esityksessä tuetaan erilliskeräys-, lajittelu-, uudelleenkäyttö- ja kierrätystoimia. Lisäksi  esitys tukee niin kutsuttuja laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä, jotka velvoittavat tekstiilejä EU markkinoilla tarjoavien taloudellisten toimijoiden kattavan tekstiilien erilliskeräyksestä, lajittelusta ja kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset. Elintarvikkeiden osalta mepit haluavat nostaa komission ehdottamia sitovia kansallisia tavoitteita elintarvikejätteen vähentämiseksi. Täysistunnon on määrä äänestää kannastaan maaliskuun täysistunnossa. Tiedote (eng.)
 • Muuttoliike- ja turvapaikkalait. Kansalaisvapauksien valiokunta (LIBE) hyväksyi keskiviikkona neuvoston kanssa saavutetun alustavan sopimuksen EU:n turvapaikka- ja muuttoliikelainsäädännön uudistamisesta. Sopimus kattaa seitsemän asetusta ja kaksi direktiiviä, jotka vahvistavat laajan joukon jäsenvaltioiden välisiä menettelysääntöjä koskien muuttoliike-  ja turvapaikkakysymyksiä. Parlamentin täytyy vielä hyväksyä lakipaketti täysistunnossa. Tiedote (engl.)
naistenpaiva

Eurooppasalin tapahtumia

 • Naistenpäivän EU-vaalietkot Eurooppasalissa perjantaina 8.3. klo 15. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto kutsuvat sinut kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun naisten ja tyttöjen oikeuksista sekä sukupuolten tasa-arvosta Euroopassa. Keskustelemassa ovat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Heidi Hautala (Greens/EFA, vihr.) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR, ps.) sekä kansanedustajat Maria Guzenina (sd.), Katri Kulmuni (kesk.) ja Merja Kyllönen (vas.). Järjestämme Naistenpäivän EU-vaalietkot Kansainvälisenä naistenpäivänä perjantaina 8.3. klo 15.00 alkaen Eurooppasalissa (Malminkatu 16). Tilaisuuden tavoitteena on luoda tilannekuvaa siitä, miten nykyinen parlamentti ja komissio ovat saaneet kuluvalla kaudella edistettyä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia Euroopassa ja mistä kesäkuussa valittavat uudet europarlamentaarikot jatkavat työtään seuraavalla kaudella. Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen; täytäthän lomakkeen 3.3. mennessä. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Lämpimästi tervetuloa!
 • Miten EU säätelee tekoälyä? Keskustelu Eurooppasalissa perjantaina 15.3. klo 10–11. Euroopan parlamentin vaalikausi on loppusuoralla. Yksi viimeisistä hyväksyntää vailla olevista lakialoitteista on EU:n uusi tekoälysäädös (AI Act). Kyseessä on maailman ensimmäinen tekoälyyn kattavasti tarttuva lakiehdotus. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tekoälyn käyttö Euroopassa on turvallista sekä perusoikeuksia ja demokratiaa kunnioittavaa. Lailla pyritään samalla edistämään innovaatioita ja mahdollistamaan Euroopan johtoasema alalla. Aiheesta keskustelevat Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki) ja verkkolähetyksessä perjantaina 15.3. klo 10–11 Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen (EPP, kok.), Miapetra Kumpula-Natri (S&D, sd.) ja Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) sekä Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlin. Tilaisuuden juontaa ulkoministeriön digitalisaatiosta ja uusista teknologioista vastaava suurlähettiläs Stefan Lindström. Striimi Euroopan parlamentin Suomen-toimiston YouTube-kanavalla. Kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.3. tästä linkistä. Tervetuloa!

Toimittajille

 • 100 päivää EU-vaaleihin – tiedotustilaisuus 22.2. klo 12. Euroopan parlamentin lehdistöpalvelu järjestää torstaina klo 12.00 Suomen aikaa tiedotusvälineille tiedotustilaisuuden, jossa käsitellään Euroopan parlamentin vaalien uutisointia. Tilaisuudessa esitellään vaalien lehdistötyökalupakkia, keskeneräisiä asioita ja seuraavan vaalikauden ensimmäisiä virstanpylväitä. Lisäksi käsitellään “Näin  EU toimii hyväkseni” -tietokantaa, EU-vaalidataa sekä vaalipäiviä- ja yötä. Lisätietoa ja lähetys
 • Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 23.2. kello 9–10. Etäyhteyksin pidettävillä pressikahveilla suomalaismepit kommentoivat tulevan täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin. Tällä kertaa toimittajatilaisuuteemme osallistuvat mepit Henna Virkkunen (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Nils Torvalds (Renew, r.), Alviina Alametsä (Greens/EFA, vihr.) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR, ps.) sekä Silvia Modig (The Left, vas.). Pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu torstaihin 22.2. klo 14 mennessä. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
 • Kutsu: Toimittajatilaisuus vuoden 2024 EU-vaaleista 7.3. Miten EU-asioista päätetään, ja mitkä ovat Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston roolit päätöksenteossa? Entä mihin kiinnittää huomiota EU-vaaleista uutisoitaessa? Tule ottamaan selvää! Taustoittaviin toimittajatilaisuuksiimme ovat lämpimästi tervetulleita kaikki toimittajat, jotka haluavat päivittää EU-tietouttaan 6.–9.6.2024 pidettävien EU-vaalien alla. Toimittajia taustoittavat Euroopan parlamentin Suomen-toimiston, Euroopan komission Suomen-edustuston ja valtioneuvoston kanslian edustajat. 7.3. kello 9–10.30 puhutaan ajankohtaisista aiheista ja vaaleista. Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä (Malminkatu 16, Helsinki) tai etäyhteyksin. Ilmoittauduthan viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Mainitsethan ilmoittautumisessa, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteyksin

EU @Oodi

 • Lauantaina 24.2.2024 tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laittoman hyökkäyssotansa Ukrainassa. Suurhyökkäyksen vuosipäivänä Oodin ensimmäisen kerroksen EU-tietopisteellä askarrellaan Ukraina-pinssejä klo 11-16. Tervetuloa! EU @Oodi esittelee Euroopan unionia ja sen toimintaa. Tila sisältää tietopisteen ja erilaisia multimediatoteutuksia EU:n päätöksenteosta ja päätöksentekijöistä. Voit myös varata opastetun esittelykierroksen ryhmällesi. Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen eustaff.oodi.helsinki@gmail.com. EU @Oodista lisää osoitteessa www.euoodi.eu. Voit seurata EU @Oodia myös Instagramissa @euoodi

Muuta ajankohtaista

 • LUX Film Days 2024: eurooppalaista elokuvaa ilmaisnäytöksinä. Helmi-maaliskuussa suomalaiset pääsevät katsomaan ilmaiseksi Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon finalistielokuvia ja äänestämään elokuvapalkinnon saajasta. Finalistielokuvat 20 000 Species of Bees, Kuolleet lehdet, On the Adamant, Savusaunasisaruus ja The Teachers’ Lounge näytetään KAVIn kanssa yhteistyössä järjestettävässä LUX Film Days 2024 -tapahtumassa Tampereella 19.–26.2., Helsingissä 4.–5.3. ja Oulussa 23.–28.3. Kerro mielipiteesi ja päätä mikä elokuva voittaa LUX-yleisöpalkinnon; arvioi viisi finalistielokuvaa 14. huhtikuuta 2024 mennessä arviointialustalla. Lue lisää LUX-elokuvapalkinnosta täällä.
 • Puoli vuotta EU-vaaleihin. Parlamentin Suomen-toimisto järjesti tammikuun lopussa EU-vaaliaiheisen keskustelutilaisuuden Eurooppasalissa. Paneelissa arvioitiin kesäkuun EU-vaalien merkitystä, puolueryhmien välistä yhteistyötä, EU:n kunnianhimoisia ilmastotoimia sekä Ukrainan tuen jatkoa. Voit lukea panelistien näkemyksistä verkkosivuillamme. Keskustelun tallenne löytyy kokonaisuudessaan myös YouTube-kanavallamme.
   
lux-elokuvapalkinto