Media

Journalistevenemang

Vi organiserar press- och bakgrundsevenemang om parlamentets arbete och verksamhet samt om aktuella EU-frågor.

Vi kan på en redaktions begäran också skräddarsy bakgrundsevenemang med EU-tema för redaktionen i samarbete med våra partner, som till exempel Europeiska kommissionen. Evenemangen kan ordnas antingen i redaktionens egna lokaler (även utanför Helsingfors), i Europasalens lokaler (Voimatalo, Malmgatan 16, Helsingfors) eller på distans.
 

Morgonkaffe för pressen med parlamentsledamöter (online/på distans)

Europaparlamentets kontor i Finland ordnar morgonkaffe med finländska meppar för journalister. Pressträff ordnas vanligtvis på fredagar före sammanträdesveckan kl. 9–10 på distans.

Vänligen registrera dig för vår distanskaffestund för pressen via adressen ephelsinki@europarl.europa.eu.