flaggor

EU-valet 2024

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Nästa Europaparlamentsval ska organiseras i 2024, och valdagen i Finland är söndagen den 9 juni 2024.

EU-valet: din chans att säga din mening EU-valet: din chans att säga din mening
EU och ukrainska flaggor

EU:s solidaritet med Ukraina

Läs om hur EU och Europaparlamentet stödjer Ukraina

Så stödjer EU Ukraina Så stödjer EU Ukraina

Tack för att du röstat i valet till Europaparlamentet!

Din röst har hjälpt till att forma Europas framtid och göra demokratin starkare. De nyvalda ledamöterna av Europaparlamentet kommer att spela en avgörande roll i besluten om viktiga tillsättningar i EU och återuppta parlamentets arbete kring lagar som spelar roll i alla européers liv.

Media och unga

Media

presskonferens

Vi förmedlar information till journalister, svarar på frågor om parlamentet, publicerar pressmeddelanden och nyhetsbrev samt organiserar diskussions- och bakgrundsinformationsmöten och journalistresor till Europaparlamentet.

Journalistevenemang Journalistresor till Bryssel och Strasbourg Kontaktuppgifter och mer information om våra tjänster för journalister

Unga

unga som håller eu-flaggor

Europaparlamentet uppmuntrar ungdomar att engagera sig i EU och erbjuder möjligheter för ungdomsorganisationer och lärare. Läs mer om Europaparlamentets aktiviteter för ungdomar.

Ambassadörsskoleprogram EPAS Euroscola Europeiska Karlspriset för ungdomar Praktikplatser vid Europaparlamentet EU-material för undervisning

Ledamöter

Europaparlamentet har för tillfället 705 ledamöter från de 27 medlemsstaterna som representerar mer än 450 miljoner EU-medborgare. EU-medborgare har sedan 1976 valt genom direkt folkval ledämöterna till EU-parlamentet. Mandatperioden för ledamöterna i Europaparlamentet är fem år. I valet i maj 2019 valde EU-medborgarna nya företrädare för parlamentets nionde mandatperiod 2019–2024. Finland företräds i parlamentet av 14 ledamöter.

Ledamöterna i Europaparlamentet arbetar i politiska grupper. De spelar en nyckelroll i parlamentets arbete, till exempel i lagstiftnings- och budgetfrågor. De politiska grupperna spelar också en viktig roll i valet av parlamentets talman och andra ledande personer.

Läs mer om hur parlamentet fungerar.

Kontoret i Finland

Europaparlamentets förbindelsekontor i Helsingfors delar ut information om parlamentets arbete, medlemmar och beslut. Viktiga målgrupper är bl.a. medier, skolor, forskare, myndigheter och organisationer. Kontoret betjänar även enskilda medborgare. All service och material är gratis.

På kontoret kan man ställa frågor som rör Europaparlamentets arbete, struktur och medlemmar (lagstiftningsarbete, utskott, presidium osv.)

Europaparlamentets kontor arrangerar seminarier och andra evenemang samt håller föreläsningar om parlamentets arbete eller EU:s aktuella frågor. Kontoret tar emot besöksgrupper, men det är viktigt att komma överens om besöken i förväg för att garantera plats och talare. Kontoret arrangerar även tillfällen för journalister samt utbildning för journalister om EU-informationssökning.

 

  1. Europaparlamentets kontor i Finland tar emot besökare och kan erbjuda utrymmen för rätt stora grupper (10-50 personer). Det lönar sig alltid att boka in sitt besök i god tid. Besökarna kan meddelas såväl allmän information om parlamentet som skräddarsydda föredrag enligt önskemål. Besöksförfrågningar kan göras på e-postadressen ephelsinki@europarl.europa.eu eller per telefon, (09) 622 0450.

    Eftersom EU-kommissionens representation finns i samma fastighet och konferensutrymmena är gemensamma, kan det löna sig att försöka kombinera presentation och föredrag av såväl parlamentet som kommissionen.

  2. Europaparlamentets kontor i Finland är belägen i Kampen i Helsingfors, på Malmgatan 16. I samma hus ligger även Europeiska kommissionens representation i Finland. Parlamentets och kommissionens gemensamma Europasalen ligger på gatunivå. I Europasalen anordnas evenemang med anknytning till EU och Europa. Evenemangen är avgiftsfria och måste vara förenliga med EU:s värderingar och principerna om god kommunikation. Förenligheten kommer att bedömas från fall till fall. Välkommen!

    Mer information om Europasalen

  3. Du kan beställa broschyrer genom att skicka ett mejl till ephelsinki@europarl.europa.eu:

EU@Ode

EU@Ode är Europaparlamentets och EU-kommissionens gemensamma rum som ligger i Helsingfors centrumbibliotek Ode. EU@Ode presenterar EU:s verksamhet och mål med hjälp av bilder, videon och spel. Det finns alltid en guide på plats som kan hjälpa dig i EU-relaterade frågor.

Mer information om EU@Ode Mer information om EU@Ode

Det här gör EU för mig

Webbplatsen "Det här gör EU för mig" presenterar detaljerad information om hur EU påverkar enskilda medborgares liv och lokalsamhällen.

Det här gör EU för mig Det här gör EU för mig