Ledamöternas arbete

En viktig del av ledamöternas arbete utförs i utskott som utarbetar betänkanden om kommissionens lagstiftningsinitiativ och om aktuella frågor på eget initiativ. Ledamöterna röstar om utskottens betänkanden under plenarsammanträdena.

Ledamöterna arbetar under en stor del av sin tid i Bryssel, Belgien, där parlamentsutskotten och de politiska grupperna sammanträder. Parlamentet har sitt säte i Strasbourg, Frankrike, där det håller ett fyra dagar långt plenarsammanträde tolv gånger om året. 

Europaparlamentets ledamotsstadga fastställer samma ersättningsnivå för alla parlamentsledamöter, vilken betalas från EU:s gemensamma budget. Mer information om ersättningar till Europaparlamentets ledamöter 

Kontaktuppgifter till de finska ledamöterna i Europaparlamentet 2019-2024 på finska (pdf)