Unga

Euroscola

Europaparlamentets program för gymnasieskolor och yrkesskolor heter Euroscola. Euroscola är ett möte för unga (16-18 åriga) där elevgrupper från hela EU deltar. Euroscoladagarna arrangeras på Europaparlamentet i Strasbourg. Som arbetsspråk används i huvudsak franska och engelska.

 • Det räcker med en fritt formulerad ansökan. De sökande måste fästa mer uppmärksamhet vid hur de motiverar sin ansökan. Valet till Euroscola ska ske utifrån en tävling.

  Temat för Euroscolatävlingen i Finland är "Euroscola - erfarenhet ger lärdom".

  De skolor som blir valda ska vid ansökningstidpunkten ha genomfört, arbeta med eller stå i beråd att inleda ett projekt som på något sätt anknyter till Europeiska unionen, det europeiska eller internationalism. Gruppen som ansöker till Euroscola ska till största delen delta i projektet.

  Projektet kan vara till exempel:
  - ett specialprojekt eller evenemang i samband med en EU-kurs
  - ett annat evenemang, en utställning eller annat projekt på skolan
  - ett projekt som anknyter till utbyteselevsverksamhet eller besök i vänskola
  - ett webb- eller AV-projekt

  Exemplen ovan är på inget vis uttömmande. Enbart en EU-kurs räcker emellertid inte som motivering utan den måste anknyta till aktiviteter som kan hänföras till ovan nämnda teman.

  Ansökningen ska innehålla en möjligast omfattande, men ändå koncis, beskrivning av projektet. Bifoga gärna bilder eller prov på material som tagits fram om evenemanget, länkar, tidningsartiklar m.m.

  Ansökningarna bedöms av en "jury" som tillsatts av parlamentets kontoret. Vid bedömningen beaktas projektets relativa omfattning och effekter på skolan eller i dess närmiljö och omgivande samhälle, utförandets kravnivå, det innovativa perspektivet och elevernas aktiva deltagande. Det slutliga valet görs av Euroscola-byrån i Strasbourg.

  Vi iakttar också regional och språklig jämställdhet samt beaktar kommunernas och skolornas olika förhållanden och betingelser.

 • Euroscoladagen börjar med frukost. Efter det samlas deltagarna i plenisalen och tar plats på EU-parlamentarikernas ordinarie platser.

  På förmiddagen berättar parlamentets talman om EU:s arbete och svarar på frågor. Parlamentet bjuder eleverna, deras lärare och journalister som bevakar mötet på lunch.

  På eftermiddag är det dags för interaktiva grupparbeten. Grupper från olika länder med samma tema samlas ihop och dessa multinationella grupper arbetar fram en presentation på sitt tema, som sedan bedöms på "parlamentets sammanträde" på eftermiddag. Teman för grupparbeten handlar om EU:s aktuella frågor och framtidens utmaningar.

  För lärarna finns det eget program.

 • Europaparlamentet bidrar med ett stipendium som täcker en del av resan till de klasser som blivit valda till Euroscola. Minst 11 deltagare (10 elever och 1 lärare) och högst 26 deltagare (24 elever och 2 lärare) kan få bidrag. Fler vuxna kan följa med på egen bekostnad. Bidraget varierar med avståndet mellan gruppens hemort och Euroscola-mötesplatsen.

  Grupperna ska själva ta hand om alla researrangemang (boende, flygbiljetter, försäkring osv). Parlamentets bidrag betalas inte i förväg utan först på mötesplatsen till gruppledaren.

  En grupp som deltar i Euroscola får bjuda med en journalist att bevaka mötet.