Unga

Ambassadörsskoleprogram EPAS

Europaparlamentets ambassadörsskoleprograms målsättning är att stödja en större medvetenhet om EU i skolorna.

Ambassadörsskoleprogram EPAS är avsett för högstadier, gymnasier och yrkesskolor. Skolorna kan i stor utsträckning själv avgöra hur ambassadörsskoleprogrammet ska genomföras rent praktiskt. Parlamentet erbjuder skolorna undervisnings- och inlärningsmaterial och eleverna har till exempel hållit temadagar om EU eller ordnat workshops. I Finland har parlamentets kontor genomfört programmet i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS). Programmet fortsätter läsåret 2023–2024 i samarbete med FLHS.

Utbildningsverktyget Europe@School som parlamentet erbjuder skolor för undervisnings- och inlärningsändamål finns på alla officiella EU-språk, inklusive på finska och svenska.

Läs mer: